Lječnik ili liječnik?

Pravopis

Lječnik ili liječnik?

U hrvatskom jeziku često dolazi do dileme kako pravilno napisati riječi koje sadrže glasovne skupine /ije/ i /je/. U pravilu, ako je izgovor sloga dug, piše se /ije/, a ako je kratak, piše se /je/. Međutim, postoje iznimke poput riječi rječnik koja se izgovara dugo, ali piše se s glasovnom skupinom /je/.

Kod nekih riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/.

Jedna od riječi koja često izaziva dvojbe je liječnik. Imenica dolazi od praslavenskog lěkъ (hrvatski lijek).

Naglašena je dugosilaznim naglaskom i pravilno se piše s glasovnom skupinom /ije/. Dakle, pravilno se piše liječnik, liječnica, liječnički, liječništvo i sl.

Važno je napomenuti da razlika u slogu /ije/ ili /je/ može značiti i razliku u značenju riječi.

Primjerice, slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica muškog roda liječnik, liječnika, liječniku… U množini se provodi glasovna promjena sibilarizacija te se pravilno piše nominativ množine liječnici, dativ i lokativ množine liječnicima. Liječnici su važni članovi društva koji se brinu o zdravlju ljudi, a njihov posao je vrlo zahtjevan i odgovoran.