Lječnički ili liječnički?

Lječnički ili liječnički?

U hrvatskom jeziku postoji mnogo riječi koje izazivaju dvojbe kod pisanja glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici imaju lakoću u pisanju takvih riječi, drugima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu, ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati glasovnu skupinu /ije/, a ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/. Međutim, postoje i iznimke u kojima se pravila ne primjenjuju.Primjerice, riječ "rječnik" se pravilno piše s glasovnom skupinom /je/ iako se većina stanovnika izgovara dugo. Kod nekih riječi, poput "bljesak", "cvjetnjak", "smješko" i "snježni", govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/.

Također, postoje i primjeri poput blagdana Tijelova, koji se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/.Kod nekih primjera, razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Na primjer, "slijedeći" je glagolski prilog, dok je "sljedeći" pridjev u značenju koji je na redu.Pridjev i prilog "liječnički" dolazi od praslavenskog lěkъ (u hrvatskom lijek) i označava "ono što se odnosi na liječnika". Ispravno ga je u hrvatskom standardnom jeziku pisati s glasovnom skupinom /ije/ kao "liječnički", "liječnička", "liječničko", "liječničkih", "liječničkog" i sl. Naglašen je na mjestu odraza jata (ije) dugosilaznim naglaskom i izgovara se dugo.Primjeri upotrebe riječi "liječnički" u rečenicama su: "Svi su bili oduševljeni time što je brzo stigla liječnička pomoć", "Liječnički tim reagirao je ispravno i brzo te spasio život malenog dječaka", "Zbog liječničke greške bili su na sudu već godinama", "U liječničkoj praksi teško je pronaći sličan primjer" i "Liječnička komora osudila je takvo postupanje i ogradila se od takvog ponašanja".U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pridjev "liječnički", a imenica se pravilno piše "liječnik" i "liječnica". Važno je poznavati pravila pisanja glasovnih skupina /ije/ i /je/ kako bi se izbjegle pogreške u pisanju riječi.