Kvantiteta ili kvantitet?

Pravopis

Kvantiteta ili kvantitet?

Kada se radi o određivanju količine nečega, često se koristi pojam kvantiteta ili kvantitet. Ova imenica dolazi iz latinskog jezika, od riječi quantitas, i označava veličinu ili količinu nečega. Međutim, često se postavlja pitanje kako se točno piše ova riječ u hrvatskom jeziku.

U hrvatskom jeziku, riječ kvantiteta se pojavljuje u ženskom rodu, dok se riječ kvantitet pojavljuje u muškom rodu.

Mnogi se pitaju koja je od ovih dviju varijanti ispravna i točna. Prema hrvatskom jezičnom portalu, obje varijante su ispravne, ali u praksi se češće koristi kvantiteta i njezini oblici kao što su kvantitete, kvantiteti, kvantitetom i kvantitetama.

Primjeri upotrebe ove riječi u rečenicama su: “Nije bitna kvaliteta, nego samo kvantiteta”, “Kad je riječ o posjetu restoranima, Hrvatima je važnija kvantiteta nego kvaliteta”, “Navela je definiciju kvantitete kao nečega što se može rastaviti na sastavne dijelove”, “Vječna je bila dvojba u Petrovu životu: kvaliteta ili kvantiteta?”, “Profesor je naglasio da je važnije što objavljujemo na društvenim mrežama nego koliko toga objavimo, gdje je prednost dao kvaliteti nad kvantitetom”, i “Odbila je upad tog sportaša s rečenicom da prednost daje kvaliteti nad kvantitetom”.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku ispravno je koristiti riječ kvantiteta u ženskom rodu i riječ kvantitet u muškom rodu. Međutim, u praksi se češće koristi kvantiteta i njezini oblici, kao što su kvantitete, kvantiteti, kvantitetom i kvantitetama. Važno je naglasiti da je bitno razumjeti značenje i upotrebu ove riječi, bez obzira na to kako se točno piše.