Koliko vrijedi recept u ljekarni

Koliko vrijedi recept u ljekarni

Za antibiotike recept u ljekarni vrijedi tri dana

Često se za nepravovremeno podizanja lijekova na recept okrivljuje nemar pacijenta, no, ima i nemara, ali ima i puno slučajeva da je osoba u teškom stanju i nema joj tko podignuti taj lijek, a o tome nitko ne govori. Uz to drugačiji je sustav za papirnate recepte se gleda boja recepta, privatne recepte, trajne recepte i elektronske recepte. Za antibiotike recept u ljekarni vrijedi tri dana, ako lijek ne podignete u roku tri dana, recept se briše iz sustava.

Postoje lijekovi koji idu na sedmodnevni recept u ljekarni, postoje i 30-dnevni recepti, a za imunološke pripravke možete dobiti recept koji može vrijediti 120 dana. No, većinu lijekova trebate podići u roku od sedam dana. Samo antibiotici i lijekovi koji sadrže psihotropne supstance i smatraju se narkoticima treba podignuti što prije, najkasnije u roku tri dana. Privatni recepti se obično smatraju trajnim, ali troškove lijekova sa privatnih recepata snose pacijenti sami, što može biti jako skupo.

Iznimka je recept u ljekarni za kronične bolesnike

Kronični bolesnici su na nekoj vrsti cjeloživotne terapije koja se opetovano ponavlja. Zbog toga, iznimka je recept u ljekarni za kronične bolesnike, jer takav recept obično vrijedi dva tjedna od trenutka izdavanja, naravno ovisi o vrsti lijeka i uputama liječnika. Ako ne podignete lijek u zadanom roku bit će obrisan iz sustava. Na taj način se sprječava zagušenje sustava, a i sprječavaju se moguće zloupotrebe, ljekarnicima to olakšava posao, ali liječnicima je to nepotreban dodatni posao.

Naime, ako recept u ljekarni nije iskorišten u zadanom roku, liječnik taj recept mora u sustavu mora opzvati, stornirati i obrisati. Ima logike u tim vremenskim okvirima za pojedine lijekove, jer ako antibiotik ne dignete u ljekarni u roku tri dana, postavlja se pitanje je li vam uopće potreban. Ako vam je potreban, logično bi bilo da ga dignete isti dan kada ste dobili recept i da ga što prije počnete uzimati. Opravdanje može biti samo ako ste isti dan završili na nekom bolničkom odjelu.

Ponovljivi recept u ljekarni vrijedi duže vremena

Ako je predviđeno duže liječenje neke bolesti ili stanja možete dobiti i recept dužeg trajanja, ali uvjet je da lijekove s tog recepta morate podizati uvijek u istoj ljekarni. Ponovljivi recept u ljekarni vrijedi duže vremena i često se koristi za kronične bolesnike, sportske ozljede koje zahtijevaju duže liječenje. Obično liječnik na ponovljivom receptu naznači koliko puta se taj recept može koristiti u vremenu od mjesec dana do šest mjeseci, ali narkotici ne idu na takve recepte.

Dakle, u takvim slučajevima takav recept u ljekarni vrijedi za prvo podizanje lijeka i za još onoliko podizanja lijeka tijekom liječenja, koliko puta je liječnik naznačio. Obično se ponavljanja kreću od 1 - 5, ako liječnik ne naglasi broj ponavljanja, isti recept možete koristiti još samo jedanput. Kod ponovljivog recepta nadoplata, ako je ima se uplaćuje kod prvog podizanja lijeka, a kod ponovljenog podizanja se više ne plaća, osim ako se radi o lijeku sa dopunske liste na koji se nadoplata plaća uvijek.


Tagovi: