Kako su nastali ljudi

Znanost

Kako su nastali ljudi

Legende, mitovi i vjerovanja o tome kako su nastali ljudi

Teorija evolucije je zaokupila znanstvenike tek sredinom 19 stoljeća kada ju je Charles Darwin predstavio svijetu, a sredinom 20 stoljeća je ona ujedinjena sa klasičnom genetikom Gregora Mendela dala zamah novoj biologiji čovjeka. Legende, mitovi i vjerovanja o tome kako su nastali ljudi, stara vjerovanja su prilično šarolike i fantastične priče o stvaranju, a biblijska priča o Adamu i Evi kao praroditeljima čovječanstva koje je Bog stvorio od blata i udahnuo im život i danas okuplja kreacioniste.

Nasuprot kreacionistima evolucionisti su dugo tražili “kariku koja nedostaje” i koja bi potvrdila teoriju o nastanku čovjeka majmuna evolucijom. Danas su se i evolucionisti podijelili, jedni još uvijek traže tu poveznicu sa primatima koji su najsličniji čovjeku, a drugi slijede evolucijsku teoriju kako su nastali ljudi prema tvrdnji da su se primati i ljudi imali zajedničkog pretka, ali su početkom evolucije krenuli u dva različita smjera i da se to razdvajanje svakako prije samog početka evolucije roda homo.

Kako su nastali ljudi i ako su nastali od majmuna, zašto se to i danas ne događa

Teorija evolucije je u samom početku pogrešno shvaćena i sam Darwin nikada nije tvrdio da su ljudi postali od majmuna. Kako su nastali ljudi i ako su nastali od majmuna, zašto se to i danas ne događa, ovo je bio prvi, jako pojednostavljen prigovor toj teoriji. Drugi prigovor, na sličan način pita zašto onda još uvijek ima majmuna? Majmunske i ljudske vrste su se razvijale paralelno, ali u dva različita razvojna smjera, to je danas općeprihvaćena znanstvena teorija.

Fosilni ostaci pronađeni širom svijeta pokazuju kako je izgledao prvi homo, homo habilis ili spretni čovjek, koji je živio prije više od dva milijuna godina i već izrađivao kameno oruđe. Kako su nastali ljudi, evolucija nas vodi do homo ergastera, radnog čovjeka, slijedi ga homo erektus, uspravni čovjek, a homo sapiens, misleći čovjek se pojavio tek prije oko 200 000 godina. Ljudska vrsta i dalje evoluira, samo nitko ne živi dovoljno dugo da bi to bilo uočljivo.

Evolucija, genetika, molekularna biologija, arheologija i antropologija zajedno otkrivaju kako su nastali ljudi

Već uključivanje genetike u proučavanje evolucije čovjeka je ubrzalo i razbistrilo neke spoznaje, ali još nije razjašnjeno kuda pripadaju uspravni hominidi koji nisu ni majmuni ni ljudi, a pronađeni su na nekim drevnim crtežima. Evolucija, genetika, molekularna biologija, arheologija i antropologija zajedno otkrivaju kako su nastali ljudi, jedino suradnjom i multidisciplinarnim radom se može doći do više saznanja i točnijih i dokazivih činjenica, zato znanstvena zajednica zajedničkim naporima popunjava mozaik evolucije ljudske vrste na zemlji.

Na evoluciju svih živih vrsta utječe okoliš, prirodne promjene i katastrofe, a nagon za preživljavanje u teškim uvjetima stvara evolutivne skokove kakve je možda i ljudska vrsta doživljavala tijekom evolucije. Kako su nastali ljudi, u prirodi se događaju križanja vrsta, mutacije, prilagodbe i o njima se dosta zna, ali i evolucija ljudske vrste sve to prolazi i to ljude mijenja. Evolucija nije dovršen proces, ona se i dalje odvija i stvara bolje, izdržljivije vrste, jer nagon za životom vodi i diktira evoluciju.

Tagovi: