Kako se manifestira Aspergerov sindrom – Simptomi Aspergerovog sindroma

Kako se manifestira Aspergerov sindrom - Simptomi Aspergerovog sindroma

Aspergerov sindrom – uzrok

Aspergerov sindrom, također poznat kao poremećaj iz spektra autizma, je neurobiološki poremećaj koji se obično manifestira kroz specifične oblike ponašanja, interakcija i ograničenih interesa. Osobe s Aspergerovim sindromom često imaju poteškoća u razumijevanju društvenih normi i nepravilnosti u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji. Mogu imati problema s tumačenjem gestikulacije, izraza lica i tonaliteta glasa. Često pokazuju visoku razinu interesa za određene teme ili aktivnosti te se mogu baviti rutinama i ritualima. Ovo se ponekad manifestira kroz prekomjerno ponavljanje određenih radnji ili monotonije u govoru. Iako su u većini slučajeva sposobni za normalan govor i imaju dobar vokabular, mogu imati poteškoća u razumijevanju subtilnosti jezika kao što su dosjetke, ironija ili preneseno značenje. Neki mogu pokazivati ​​nespretnost u motoričkim vještinama ili koordinaciji pokreta. Osobe s Aspergerovim sindromom su visoko inteligentni, a neki su iznimno nadareni u određenim područjima kao što su matematika, znanost ili umjetnost. Uzroci Aspergerovog sindroma nisu u potpunosti jasni, ali se vjeruje da je kombinacija genetskih i okolišnih čimbenika odgovorna. Nasljedni faktori igraju važnu ulogu, budući da se Aspergerov sindrom često javlja unutar obitelji.

Aspergerov sindrom – simptomi

Aspergerov sindrom se manifestira kroz određene simptome koji mogu varirati od osobe do osobe, ali uključuju nekoliko zajedničkih karakteristika. Osobe s Aspergerovim sindromom mogu imati poteškoća u uspostavljanju i održavanju društvenih odnosa. Mogu se činiti nezainteresiranima za druge ljude, izbjegavati pogled u oči, imati poteškoća u čitanju neverbalnih signala poput izraza lica ili tijela te mogu imati ograničene vještine u razumijevanju i prakticiranju društvenih normi. Često pokazuju visok interes za određene teme ili aktivnosti te mogu provoditi puno vremena fokusirane na te interese, a to može uključivati ​​ponavljajuće radnje, govor ili igru, kao i odbijanje promjene u rutini. Iako osobe s Aspergerovim sindromom imaju razvijen govor, mogu imati poteškoća u komunikaciji, a to može uključivati ​​nedostatak razumijevanja figurativnog jezika, dosjetki ili prenesenih značenja, kao i poteškoće u razumijevanju društvenih konvencija poput razgovora s očima. Osobe kojima je dijagnosticiran Aspergerov sindrom često se duboko fokusira na specifične interese ili aktivnosti te imaju tendenciju da se potpuno posvete tim interesima, ponekad na štetu drugih aktivnosti ili obaveza. Mogu imati poteškoća u čitanju društvenih signala i pravilno reagiranje u određenim socijalnim situacijama, a to može uključivati ​​poteškoće u interpretaciji tonaliteta glasa, izraza lica i tijela, što može dovesti do neugodnih ili neprimjerenih reakcija. Mogu imati poteškoća u prilagodbi promjenama i nevoljkost ili anksioznost kada su izložene novim situacijama ili promjenama u rutini.

Aspergerov sindrom – liječenje

Aspergerov sindrom se liječi kroz kombinaciju različitih terapijskih modaliteta i podršku kako bi se poboljšala kvaliteta života osobe s ovim poremećajem. Terapija ponašanja može pomoći osobama kojima je dijagnosticiran Aspergerov sindrom u razvijanju vještina socijalnih interakcija, komunikacije i prilagodbe. Ova vrsta terapije može uključivati ​​ulogu igre, modeliranje ponašanja, učenje socijalnih vještina i kognitivno-praktične strategije. Logopedska terapija može pomoći u poboljšanju jezičnih vještina, razumijevanja govora, interpretacije neverbalnih signala i komunikacije s drugima. Osobe s Aspergerovim sindromom često imaju osjetilne osjetljivosti ili poteškoće u integraciji osjetilnih informacija. Terapija senzorne integracije može pomoći u upravljanju tim osjetilnim izazovima i poboljšanju sposobnosti prilagodbe na osjetilne stimuluse. U nekim slučajevima, lijekovi mogu biti propisani kako bi se kontrolirali simptomi kao što su anksioznost, depresija ili impulzivnost, no nisu uvijek potrebni. Prilagođene obrazovne i radne strategije mogu biti korisne kod osobe sa Aspergerovim sindromom, kao što su ​​individualizirane planove obrazovanja, podršku u učionici, prilagođene radne postavke i treninge vještina potrebnih za zapošljavanje.


Tagovi: