Kako se brzo kreće zvuk

Znanost

Kako se brzo kreće zvuk

Kako se brzo kreće zvuk i što je zvuk?

Zvuk se može opisati kao posljedica treperenja kojeg proizvodi neki predmet. Taj predmet se mora kroz nešto kretati, a ono što ostaje za njime naziva se zvukom. Ono što vodi proizvedeni zvuk od izvora zove se posrednik/medij. Sve na zemlji može biti posrednik – razni predmeti, zrak, voda, tlo. Kako se brzo kreće zvuk? Ovo će ovisiti o predmetu. Kada ne postoji medij, ne postoji niti zvuk. Kada se stvori bezzračni prostor/vakuum, kroz njega ništa ne može proći, a sami zvuk dolazi u valovima. Predmeti koji će treperiti izazvat će treperenje molekula ili čestica sa susjedne materije.

Svaka čestica će prenijeti kretanje čestici do, i tako se dobivaju zvučni valovi. Budući da sami posrednici koji prenose zvuk mogu biti različiti, zvučni valovi će se kretati raznim brzinama. Kako se brzo kreće zvuk? Brzina zvuka koja je u zraku iznosi približno 360 metara u sekundi (izmjereno to je: 1.926 kilometara na sat) na temperaturi koja je nula stupnjeva. Zvuk će se kretati brže u vodi nego zraku. U primjeru: Ako je u vodi preko 7 stupnjeva, zvuk se kreće oko 1.500 metara u sekundi, što je 5.000 kilometara na sat. Kroz solidni materijal poput čelika, zvuk će se kretati brzinom od 17.850 kilometara na sat.

Kako se brzo kreće zvuk i o čemu ovisi kretanje zvuka?

Brzina kretanja zvuka ovisiti će o sredini kroz koju on prolazi. Na brzinu zvuka nikada ne utječe njegova jačina ili visina. Kako se brzo kreće zvuk? Često se misli kako se jači zvuk brže kreće od onog slabijeg, no ovo nije istina. Brzina zvuka nije ovisna o sredini, jačini ili visini. O čemu ovisi kretanje i brzina zvuka? Predmet je glavni pokretač zvuka, a njegova brzina će ovisiti o sredini kroz koju prolazi. Uz navedeno, veliku ulogu ima i sama temperatura koja određuje brzinu prolaska zvuka. Kada se određeni predmet/tvar zagrijava, molekule će postati brže i isto tako sposobnije za češća sudaranja.

Više sudaranja znači veću brzinu zvuka. Kako se brzo kreće zvuk? Naučeni smo na zvukove koji putuju našom atmosferom jer nam često plijene pažnju i jer u njoj provodimo vrijeme. Ovdje je omjer brzine zvuka i temperature: 331 m/s u zraku koji iznosi 0 stupnjeva. Na 20 stupnjeva brzina zvuka bit će 343 m/s. Zvuk putuje brže u čvršćim tijelima nego onim tekućima, ali zauzvrat je zvuk brži u tekućini nego u raznim plinovima. Navedeno možete primijetiti kada uronite u more. Zvukovi udaljenih glisera ili brodova čujete bolje nego na površini vode.

Kako se brzo kreće zvuk i kako izračunati brzinu zvuka?

Kako izračunati brzinu zvuka? Brzina zvuka prvenstveno ovisi o njegovim elastičnim svojstvima te inerciji koju on predstavlja. Kao što je navedeno, brzina zvuka od nekog predmeta ili medija može se odrediti uz pomoć poznavanja svojstva predmeta ili medija. Materijali koji su visoko elastični omogućiti će lakše širenje proizvedenog zvuka, dok su gušći materijali ipak otporniji. Faktor koji je itekako važan je i temperatura. Jednadžbe koje se koriste za mjerenje brzine zvuka pokazuju kako je brzina veća što je temperatura veća. Kako se brzo kreće zvuk? Iz navedenog možemo zaključiti kako brzina zvuka nikada nije konstantna radi atmosferskih varijacija.

U primjeru: Prema procjenama brzina zvuka u zraku raste za 0,06 m/s za svaki podignuti stupanj. U vodi se on povećava za 2,5 m/s za svaki podignuti stupanj i nadmorsku visinu. Uz čimbenike poput elastičnosti, gustoće i temperature, postoje i drugi čimbenici koji mogu utjecati na širenje zvuka, a to su: Vlažnost zraka, salinitet vode i sami pritisak. Kako se brzo kreće zvuk? Ovo će ovisiti o predmetu koji proizvodi zvuk, mediju koji prenosi zvuk, mjestu gdje se širi zvuk, čimbenicima koji utječu na zvuk.

Tagovi: