Kako saznati status predmeta na sudu

Zanimljivosti

Kako saznati status predmeta na sudu

Kako saznati status predmeta na sudu

Nekoliko je načina kako saznati status predmeta na sudu, a kao nikada prije danas je to veoma lako. Nažalost, sama informacija u kojem je status vašeg predmeta i parnice koje vodite na sudu, ne znači vam puno. Koliko god naše sudstvo i sudci rade bolje nego ikada, zbog malog broja sudaca, velikog broja predmeta, a posebno zbog velikog broja starih predmeta koji se godinama povlače po sudovima, predmeti traju predugo. Najjednostavniji način je prepustiti se u ruke dobrog odvjetnika, a on će najelegantnije riješiti pitanje kako saznati status predmeta na sudu. Suđenje nikako nije jeftino i u većini slučajeva potrebno je enormno strpljenje. Zbog toga je najbolje sve tehnikalije prepustiti odvjetniku, jer koliko vam se god činilo da imate snage i kapaciteta sve pratiti, zbog dugotrajnosti postupaka, vaša volja i energija će kopnjeti. Nažalost, pravda je relativna i nije svejedno kojeg ćete odvjetnika angažirati. Dobar odvjetnik, kojeg ćete i skupo platiti, uspješno će vam voditi proces i obavještavati vas u statusu predmeta na sudu.

Kako saznati status predmeta na sudu i tko na to ima pravo

Kako saznati status predmeta na sudu može se odnositi na različite korisnike. Pristup informacijama omogućen je zakonskim okvirom, koji predviđa pravo na pristup informacijama kao i obavezu sudskim tijelima da omogući pristup svim zainteresiranim strankama. Informacija je svaki podatak koji proizlazi iz svakog predmeta na sudu, a može biti u raznim oblicima, od pisanog, crtanog, digitalnog ili u snimljenom obliku. Nekoliko je načina kako saznati status predmeta na sudu, a informacija se može dobiti prilikom osobnog dolaska u sudsku pisarnicu, telefonskim putem, elektroničkom poštom ili pisanim putem. Pristup informacijama imaju direktno stranke u postupku ili njihovi zastupnici i opunomoćenici. Osoba koja vam daje sve informacije je službenik sudske pisarnice, a svi koji imaju pravnog osnova tražiti informacije o predmetu, spis predmeta mogu čitati, razgledati, prepisati, preslikati, umnožavati i fotografirati. Sve ove radnje mogu se raditi isključivo u prisustvu službenika sudske pisarnice. Službenik sudske pisarnice osigurava sami spis, kao i eventualno manipuliranje spisom.

Kako saznati status predmeta na sudu i što se ne može saznati

Bez obzira koji način odabrali kako saznati status predmeta na sudu, određene informacije ipak ne možete dobiti od službenika sudske pisarnice. Službenik suda ne smije vam dati informaciju ili komentirati eventualne nepravilnosti u samom procesu suđenja, a ni iznositi informacije o ishodu suđenja. U praksi stvari ne funkcioniraju ovako idealno i nekada je uz sva prava koja imate teško saznati informacije koje vas zanimaju. Cijelo naše sudstvo je u nezavidnoj situaciji zbog broja predmeta i zagušenosti sudova. Samo funkcioniranje sudova ne bi bio problem, kada slika o sudstvu i pravdi ne bi bila narušena zbog umreženosti novca, politike i sudstva. Za preporučiti je osobni odlazak na sud kao najbolji način kako saznati status predmeta na sudu, jer ćete informaciju dobiti istog trena. Slanje elektroničke pošte i nazivanje sudskih pisarnica telefonom svakako nije način kako promptno saznati informaciju koja vas zanima u vezi sudskog predmeta, jer se na elektroničku poštu i telefonske pozive sudski djelatnici rjeđe i teže obaziru.

Tagovi: