Nekoliko je načina kako saznati status predmeta na sudu, a kao nikada prije danas je to veoma lako. Nažalost, sama informacija u kojem je status vašeg predmeta i parnice koje vodite na sudu, ne znači