Kako saznati jmbg

Zanimljivosti

Kako saznati jmbg

Kako saznati jmbg broj

Nekoliko je pristupa kako saznati jmbg broj građana. Jmbg broj je jedinstveni matični broj građana i oznaka je svakog državljana i stranaca koji žive u Hrvatskoj. Jedinstveni matični broj građana u upotrebni je od 1976. godine i može se reći kako je stečevina iz bivše države, Jugoslavije. Kada se uvodio jedinstveni matični broj građana osmišljen je kao kombinacija određenih osobnih podataka. Jedinstveni matični broj određivao se po mjestu rođenja. Također u broju je kodiran datum rođenja, regija rođenja, redni broj rođenja i spol. Ako želite znati kako saznati jmbg broj možete upotrijebiti shemu po kojoj se izdaje matični broj, pa na taj način saznati barem dio 13-znamenkastog broja. S obzirom na broj podataka koji su sadržani u matičnom broju, jmbg je nazvan kazujući broj jer ga se nerijetko zloupotrebljavalo. Ovoga trena mnoge institucije, poput banke ili osiguravajućeg društva tražit će od vas jedinstveni matični broj građana. Najbolje bi ga bilo zapamtiti, barem onaj dio 13-znamenkastog broja koji ne možete zaključiti putem osobnih podataka.

Kako saznati jmbg broj besplatno

Iako je jedinstveni matični broj, nakon uvođenja OIB-a ( osobni identifikacijski broj) 2009. godine, izgubio svoju prvotnu funkciju, još uvijek manji broj institucija inzistira i traži jmbg. Jedinstveni matični broj građana danas se pretežno koristi za usklađivanje i koordinaciju podataka među raznim državnim registrima. Način kako saznati jmbg broj i to besplatno je da potražite neki stari dokument koji se više ne koristi. Na starim osobnim iskaznicama i putovnicama navodio se i jedinstveni matični broj građana. Prvih 7 znamenki jedinstvenog matičnog broja građana možete saznati ako znate svoj datum rođenja i shemu po kojoj je složen jmbg. Naime prvih 7 znamenki predstavljaju vaš datum rođenja, s tim da od godine rođenja koristite samo zadnja tri broja. Dakle, ako ste rođeni 03. 03. 1980., vaš jmbg će počinjati sa 0303980XXXXXX. 0stalih 6 znamenki predstavljaju redom broj registra područja u kojem ste rođeni, spol i redni broj rođenja. Zadnji broj je kontrolni broj koji se dobije kombiniranjem ostalih brojeva iz jmbg. Jedan od jednostavnijih načina kako saznati jmbg broj besplatno je odlaskom u nadležnu policijsku postaju gdje će vam izdati potvrdu na kojoj će pisati vaš jmbg broj.

Kako saznati jmbg broj na internetu

Iako se plaća, na internetu postoji najbolji način kako saznati jmbg broj građana. Dakle ako ste zaboravili jmbg, zagubili sve stare dokumente na kojima piše jedinstveni matični broj građana i nemate vremena otići u nadležnu policijsku postaju preostaje vam jedan način kako saznati jmbg broj. Svoj jedinstveni matični broj možete saznati slanjem sms poruke na broj 860 860, a u tekst poruke napišete ključnu riječ “JMBG” te ime, prezime, datum i mjesto rođenja. Nakon toga putem sms ćete dobiti link preko kojega se mora potvrditi identitet putem osobne iskaznice ili selfie fotografije. Potvrdu identiteta morat ćete odraditi u roku 24 sata od kada putem sms-a dobijete link, a po potvrdi identiteta vaš jedinstveni matični broj stići će vam putem sms-a. Usluga se naplaćuje 25 kuna, ali je ovo jedina opcija da jedinstveni matični broj saznate iz udobnosti vlastitog doma. U slučaju da ne znate jmbg broj ne brinite jer se danas u velikoj većini slučajeva koristi isključivo OIB.

Tagovi: