Nekoliko je pristupa kako saznati jmbg broj građana. Jmbg broj je jedinstveni matični broj građana i oznaka je svakog državljana i stranaca koji žive u Hrvatskoj. Jedinstveni matični broj građana u up