Kako nastaje erozija

Kako nastaje erozija

Erozija nastaje pod djelovanjem leda, vode, valova i vjetra

Treba naglasiti da je pomicanje krutih tvari, zemlje, blata, kamenja posve prirodno, ali ga može prouzročiti i ljudska ili životinjska aktivnost. erozija nastaje pod djelovanjem leda, vode, valova i vjetra, a pomaže im ili dovršava prices i gravtacija. Voda je najveći, najvažniji i najučljiviji faktor erozije i ne samo zato jer je ima najviše na zemlji. Erozijom završava bilo koji veći predmet koji padne na vodenu površinu (padobranac, gromada), zbog prelijevanja vode dno može popucati.

Erozija Rijeka brzica koje teku s velikih visina i nosi kamenje, šljunak i pijesak, kao i druge predmete iz okoliša je razumljiva. Ali događa se i da se veća nakupina vode na jednom mjestu "lista" ili grana u mrežu malih potoka i potočića, ta nova delta vodom sebi krči putive i pravi nova korita, tako da voda skida površinski sloj i nosi ga sa sobom i tako produbljuje svoja nova korita, a poplavne vode odnose i veće količine tla.

Erozija koja nastaje zbog klimatskih promjena

Krčenje velikih šumskih površina ostavlja ogoljeno tlo koje će počete ispirati i skidati prve obilnije kiše. Zbog klimatskih promjena smjene sušnih i polavnih razdoblja praćenih olujnim vjetrovima će ogoliti te krčevine i takva je erozija koja nastaje zbog klimatskih promjena koje je ipak prouzročio čovjek. poprestanku erozije nanosi se počinju taložiti i slijegati. Valovi stvaraju eroziju udarajući u obalu velikom snagom i mrveći i odnoseći komade obale, a glečeri otapanjem se otkidaju, plutaju i također odnose komade obale.

Erozija može dramatično promijeniti krajolik u kratkom razdoblju, ovisno o uzroku, a zbog nje neki pejzaži mogu nestati zauvijek. Obradiva poljoprivredna zemljiša, oranice su podložniji eroziji, ovisno o vremenskim prilikama, jer je vodi rahlu i prekopanu zemlju lako povući, čak i ako se pretvori u blato. Vodopadi i slapovi također utječu na eroziju, led koji se odlama od glečera i odroni stijena sa gorja i planina mogu izazvati dodatnu eroziju, a svemu pogoduju nagle promjene temperatura.

Treba osvijestiti kakve sve štete nanosi erozija

Obzirom da se zbog erozije gube površinski slojevi plodnog tla, s njim nestaju i životni oblici koji su taj okoliš naseljavali. Treba osvijestiti kakve sve štete nanosi erozija i prestati vršiti nasilje nad prirodom. Ako posiječemo šume koje svojim korijenjem čuvaju tlo od erozije, sami smo si krivi. Zbog erozije i sedimentacije se zagađuju potoci i rijeke što ubija živi svijet u njima. Upravo zbog erozije gubimo mnoge biljne i životinjske vrste zauvijek i nepovratno.

Erozija se može izbjeći održivom proizvodnjom hrane za ljude i životinje. Pošumljavanje iskrčenih ili opožarenih šuma može ozdraviti već erodirano tlo. Drenažni kanali će vodu odvoditi ciljano, pa će biti manje erozija za kišnih razdoblja. Učiniti sve da se uspore i zaustave klimatske promjene i izbjegne efekt staklenika. Vegetaciju treba održavati jer ona čuva tlo od erozije i životinjski svijet, ali i čovjekov opstanak. I vjetar skida površinski plodni sloj zemlje, a zbog klimatskih promjena i olujni vjetrovi velike snage su sve češći.


Tagovi: