Znanost

Kako nastaje erozija

Treba naglasiti da je pomicanje krutih tvari, zemlje, blata, kamenja posve prirodno, ali ga može prouzročiti i ljudska ili životinjska aktivnost. erozija nastaje pod djelovanjem leda, vode, valova i v

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KREMENIĆ

Prezime Kremenić se sastoji od dviju riječi: “kremen” i sufiksa “ić”. Kremen označava tvrdu stijenu koja je bogata kremenašima, a sufiks “ić” označava pripadnost ili porijeklo.Prezime Kremenić se pr