Kako najjednostavnije razlikovati VoIP i VoDSL

Kako najjednostavnije razlikovati VoIP i VoDSL

Što su VoIP i VoDSL?

VoIP se prema definiciji može opisati kao skraćenica od engleske složenice "Voice over Internet Protocol" i ono je ime za vrstu komunikacijske tehnologije koja omogućava prijenos komunikacije preko zvuka i internetske mreže. Ovakva tehnologija postala je popularna razvojem takozvanog širokopojasnog interneta, jer u dosta slučajeva omogućava besplatnu komunikaciju (telefoniranje) preko računala. Ovakva opcija komunikacije je daleko jeftinija od telefoniranja uz pomoć mobitela ili isto tako fiksne linije.

VoDSL ili Voice over Digital Subscriber Line je trenutno vodeća usluga na samome tržištu i ona je proizašla od ADSL-a ili Asynchronous Digital Subscriber. Riječ je o usluzi koja osigurava te omogućuje kvalitetnije govorne usluge kao i prijenos podataka putem iste bakrene žice. VoIP i VoDSL, svakako imaju svoje sličnosti, ali i razlike. Što su VoIP i VoDSL? Najjednostavnije opisano, VoIP se koristi primarno kao takozvana stambena usluga koja je orijentirana ka manjim korisnicima, dok se VoDSL primarno koristi kod poslovnih korisnika koji žele kvalitetu i sigurnost u pružanju usluga.

Po čemu se razlikuju VoIP i VoDSL?

VoIP i VoDSL svakako su slične usluge, no one se ipak razlikuju. Po čemu se razlikuju VoIP i VoDSL? Kao što je navedeno, VoIP se primarno koristi kao oblik stambene usluge i ona je orijentirana za manje korisnike koji žele uspostaviti besplatne pozive sa svojim bližnjima. Ovdje kvaliteta nije na najboljoj razini jer često dolazi do kašnjenja u signalu i gubljenja svake treće riječi. Osim navedenog, sigurnost nije najbolja niti je isto tako primarna.

Tvrtke koje će nuditi VoIP neće imati telekomunikacijske dozvole, što znači da ako nastupi određeni problem da se krivi slaba ili loša internet veza. VoDSL se koristi više kod poslovnih korisnika koji preferiraju kvalitetu, brzinu kao i sigurnost usluge. Koristi se za privatne mreže i nikada nije prisutna na world wide webu. Navedeno znači da nema kompromitiranja u sigurnosti poziva. Telefonska kompanija koja će osiguravati ovakvu uslugu ima sve potrebne telekomunikacijske dozvole i odgovara za svake eventualne pogreške prilikom komunikacije.

Zašto su VoIP i VoDSL korisni?

Oba oblika, VoIP i VoDSL omogućuju potrebnu komunikaciju, no ona se razlikuje prema usluzi i prema kvaliteti te sigurnosti. Iako VoIP i VoDSL na prvu nemaju drastične razlike, one se itekako mogu primijetiti. Kakva je budućnost ovih usluga? Nema nikakve sumnje da ljudi u današnjem svijetu traže sve bolje načine za komunikaciju, povezanost i brži prijenos. Kako bi se zadovoljili svi ovi kriteriji korisnika, davatelji usluga morat će i dalje ulagati u svoji razvoj i raditi na rješavanju postojećih problema.

DSL tehnologija nudi mogućnost povećanja kapaciteta na postojećim bakrenim žicama i nudi mogućnosti prenošenja podataka i govora u isto vrijeme. Kako bi se navedeno i dalje razvijalo potrebno je odrediti pravi put razvoja i pružati korisnicima ono što traže. U zaključku, sami korisnici su ti koji određuju smjer i put razvoja navedenih usluga. Brza i sigurna komunikacija cilj je mnogima, stoga se većina današnjih telekomunikacijskih tržišta temelji upravo na prijenosu govora i informacija. Ne postoji sumnja da svojstvo prenošenja govora kao i podataka ima svjetlu budućnost.


Tagovi: