Kako darovati organe – Darivanje organa

Kako darovati organe - Darivanje organa

Transpalantacijska medicina je sve prisutnija u životima modernih ljudi i stalno se povećava broj presađenih organa, a darivateljem organa se smatra svaka preminula osoba koja se za života nije izjasnila protiv doniranja, možda zato Hrvatska nema registar darivatelja. Kako darovati organe, potvrdite to donorskom karticom, ali upoznajte svoju obitelj s tim, jer obitelj ne mora pristati na ono na što ste vi već pristali za života. Ako ste darivanje organa naveli u oporuci, obitelj mora to poštovati.

Spasiti nekome život je najenesebičniji čin svakog darovatelja organa. Kako darovati organe, potrebne obrasce i donorsku karticu možete zatražiti kod svog liječnika opće prakse ili u bilo kojem domu zdravlja ili bolnici. Na donorskoj kartici se nalazi ime i prezime donora i popis organa koje želi darovati. Donori mogu biti sve odrasle osobe od 18 - 70 godina. Bubrezi se transplantiraju sa živog donora koji je obično srodnik koji ima kompatibilne organe i želi spasiti život brata, sestre ili nekog drugog srodnika.

Oporučno ostavljanje tijela znanosti obično uključuje sve organe, a stručnjaci za transplantaciju odlučuju što će od organa uzeti, kada i kome presaditi, a neki organi možda i ne ostanu u Hrvatskoj, jer su naši donori prijavljeni u registar EUROTRASOLANT-a, sa svim potrebnim podacima. Dakle, kako darovati organe, ostavite ih medicini oporučno, odmah nakon moždane smrti organi se vade najbrže moguće da bi ostali što očuvaniji i da bi predstojeća transplantacija bila uspješna i sigurna.

Kako darovati organe pobrinite se o tome za života, jer u trenutku smrti se vodi prava vremenska trka kako bi ti organi stigli onome kome će spasiti život. Rokovi za samo presađivanje su različiti za različite organe, pluća ili srce zahtijevaju najveću hitnost, bubrezi mogu biti uspješno presađeni i nakon 24 sata. Pedijatrijske transplantacije su za sada rijetke, ali veća djeca mogu dobiti organe odrasle osobe, kao što i odrasla osoba može dobiti naprimjer srce vrlo mlade osobe.

Zbog automatskog donorstva prema našem zakonu, ako se osoba za života tome nije izričito protivila i zbog toga što su mišljenja oko donorskih kartica podijeljena, a Hrvati ne pišu oporuke ni za druge stvari, osoba na umoru može i pred dva svjedoka dati izjavu o darivanju organa da bi sve bilo regularno. Pogotovo ako osoba zna da će se obitelj protiviti, nešto treba osigurati njezinu želju za kako darovati organe a da obitelj to ne ospori.

Kako darovati organe, ako imate donorsku karticu upoznajte svoju obitelj sa svojom odlukom i oni će u času smrti poštovati vašu volju. Sve religije s rijetkim iznimkama smatraju darivanje organa vrhuncom altruizma, humanosti i plemenitosti. To je kao da poklanjate odjeću koja vama više ne treba na onom drugom svijetu, a nekom drugom će spasiti život. U Hrvatskoj je odlukom Sabora 2006 godine, 26 svibnja proglašen nacionalnim danom darivanja i presađivanja organa i tkiva i dan zahvale svim darivateljima organa i njihovim obiteljima.


Tagovi: