Kada se plaća komunalni doprinos

Kada se plaća komunalni doprinos

Zatraži brzi kredit

Koji iznos trebate?

50 € 25000 €

Koji rok plaćanja želite?

15 Dana 18 Mjeseci
Planirano vrijeme isplate : Danas u 09:45
Ukupan iznos za vraćanje:

Nove korisnike ne tražimo platnu listu za iznose do 400 € na maksimalan rok do 30 dana!
Prednosti za stare (postojeće korisnike): nije potrebna verifikacija osobnih dokumenata, mogućnost odobrenja bez platne liste


PRIMJER KREDITA: Uz zatraženi iznos 1.000,00 EUR na period od 150 dana, ukupan iznos sa svim pripadajućim troškovima iznosi 1.021,20 EUR, uz EKS 8,90%, iznos Premije 21,20 EUR te iznos mjesečne rate 204,24 EUR (5 rata).Minimalni period otplate kredita: 90 dana. Maksimalni period otplate kredita: 540 dana. Najveća EKS (Efektivna kamatna stopa): 9,50%.
Procijenjeno vrijeme isplate je indikativno i ovisi o različitim faktorima, npr. imate li račun u istoj banci kao i vaš zajmodavac, da li ste odmah poslali svu potrebnu dokumentaciju i sl.

Što je komunalni doprinos?

Komunalni kao i vodni doprinos čine oko 40% troškova prije same gradnje objekta. Na njih je nemoguće utjecati i oni se moraju platiti, a ovisno o samim doprinosima, postoje i razni izračuni kao i načini plaćanja. Što je komunalni doprinos? Komunalni doprinos se opisuje kao prihod proračuna određene jedinice lokalne samouprave. Ova sredstva namijenjena su isključivo u svrhu sufinanciranja gradnje kao i korištenja objekata i uređenje komunalne infrastrukture. Visina samog doprinosa ovisiti će prvenstveno o zoni u kojoj je smješten sami objekt, te o volumenu građevine koja će se sagraditi.

Sama visina komunalnog doprinosa ovisit će i o tome da li investitor gradi na novo ili vrši rekonstrukciju određenog objekta. Kada započinje postupak izračuna? Grad Zagreb je podijeljen u 4 razne komunalne zone. Kada se ishodi potrebna pravomoćna građevinska dozvola, tada kreće sami postupak izračuna doprinosa. Doprinos će se računati prema m3 građevine, a ukoliko niste sigurni u sami obujam građevine, tada navedeno možete upitati arhitekta ili pogledati u glavnome projektu.

Tko plaća komunalni doprinos?

Komunalni doprinos će plaćati sami vlasnik ili investitor građevne čestice na kojoj započinje gradnja. Komunalni doprinos će se obračunati u skladu s obujmom, odnosno prema m3 građevine koja će se sagraditi na određenoj čestici. Ako vlasnik ili investitor uklanja staru građevinu radi nove, ili ako se određena građevina rekonstruira, tada se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prethodne mjere građevine. Sami obujam građevine utvrdit će se prema odredbama koje su navedene u Zakonu o komunalnom gospodarstvu, na temelju podataka koji su utvrđeni prema projektnoj dokumentaciji za potrebu ishođenja građevinske dozvole.

Prije rješenja, vlasnik ili investitor zaprimiti će Očitovanje o načinu plaćanja komunalnog doprinosa. Ovdje je navedeni proračun troškova komunalnog doprinosa, i potrebno je odlučiti se za metodu plaćanja - gotovinom ili obročno. Vlasnik ili investitor ima rok od 8 dana da javi svoji odabir plaćanja gradu ili općini. Nakon odabira, na trenutnu adresu vlasnika ili investitora dolazi rješenje koje će zadržavati i uplatnicu za uplatu troškova.

Kako se plaća komunalni doprinos?

Vlasnik ili investitor može odabrati način plaćanja - plaćanje gotovinom ili obročno plaćanje. U slučaju da postoje nepodmirene obveze prema komunalnim doprinosima, onda je plaćanje gotovinom jedina opcija. Ovakva vrsta plaćanja nosi mogućnost ostvarivanja popusta do 25 % na građevinu koja iznosi 600 m3. U rješenju će detaljno pisati točan iznos samog popusta koji je moguće ostvariti. Ako se plaća gotovinom, doprinosi se moraju platiti u roku od 15 dana. Obročno plaćanje je ipak nešto kompliciranije. Vlasnik ili investitor može uzeti do 3 godine u tromjesečnim obrocima, no potrebno je priložiti i osiguranje radi takozvane naplate tražbine.

Osiguranje može biti bjanko zadužnica s vlastitim jamstvom, garancija banke koja se odnosi na pravne osobe ili založeno pravo na nekretninu koja nema teret i koja ima barem 50 % veću vrijednost od iznosa samog komunalnog doprinosa. Nažalost, ovo je lošija opcija plaćanja ako se u obzir uzmu kamate za gotovinske kredite. Komunalni doprinos se mora platiti u roku od 8 dana nakon što ste odluku javili gradu ili općini. Kako se plaća? Na kućnu adresu stići će rješenje u kojemu je definiran iznos te način plaćanja. Komunalni doprinos uplatiti će se uz pomoć navedenog računa.


Tagovi: