Grčki ili grčki?

Pravopis

Grčki ili grčki?

Pitanje kako se pravilno piše pridjev koji se odnosi na Grčku i Grke, odnosno da li se piše Grčki ili grčki, često je dvojbeno u hrvatskom jeziku. Kao i u drugim jezicima, postoje određena pravila koja se odnose na veliko i malo početno slovo u različitim kontekstima.

Jedno od poznatijih pravila je da se početak rečenice uvijek piše velikim početnim slovom, dok se vlastita imena i prezimena te nadimci također pišu velikim početnim slovom. Međutim, postoje i manje poznata pravila koja se odnose na druge oblike naziva i pridjeva.

Tako, na primjer, kolokvijalni nazivi za pripadnike nekih udruga, stranaka i organizacija pišu se malim početnim slovom, dok se imena stanovnika neke države ili pripadnika naroda pišu velikim početnim slovom.

Pridjevi koji se odnose na te nazive pišu se malim početnim slovom, osim ako su dio nekog naziva.

U slučaju pridjeva koji se odnosi na Grčku i Grke, a nastao je nadodavanjem sufiksa -čki, pravilno je pisati grčki, grčka, grčko, grčkih, grčkog, grčkima… Pridjevi nastali od vlastitih imena nadodavanjem sufiksa -ski, -ški i -čki pišu se malim početnim slovom u hrvatskom jeziku, kao što su engleski ili južnoamerički.

Primjeri upotrebe ovog pridjeva su: volim grčki jezik i želim ga naučiti, morala sam naučiti mnogo toga o grčkim običajima nakon što sam se udala za Grka, grčka salata je ukusan i zdrav obrok, zbog svog grčkog podrijetla nije htjela udati se za mene, u grčkoj mitologiji ima mnogo zanimljivih pojava i tema o kojima se i danas govori.

Važno je napomenuti da naziv zemlje Grčka, kao i naziv za stanovnike te države, Grk, Grci, Grkinja, pišu se velikim početnim slovom u hrvatskom standardnom jeziku.

Ukratko, odgovor na pitanje kako se pravilno piše pridjev koji se odnosi na Grčku i Grke – Grčki ili grčki – jest da se piše malim početnim slovom u hrvatskom standardnom jeziku. Važno je poznavati pravila koja se odnose na veliko i malo početno slovo u različitim kontekstima kako bi se ispravno pisalo i izbjegle eventualne pogreške.