Grančica ili granćica?

Pravopis

Grančica ili granćica?

U hrvatskom jeziku česta je dvojba oko pravilnog pisanja između glasova č i ć, pa tako i kod riječi grančica ili granćica. Ovo pitanje može biti izazovno za neke govornike, dok je drugima to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. U nekim regijama posebno je teško usvojiti razlikovanje č i ć zbog lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Konkretno, riječ je o deminutivu ili umanjenici imenice grana kojom se označava dio stabla.

U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati grančica, grančice, grančici, grančicom… Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. Primjeri upotrebe ove riječi mogu biti: ubrala je grančicu masline i pohitala kako bi stigla na svetu misu, neke grančice su ostavljene ispred kućanskih vrata i ispod njih kratka poruka, odlomi nekoliko grančica i time se posluži kako bi zapalio vatru, kakve su to grančice ružmarina u tvojem ormaru, ubrala je grančicu lavande i mirisala je cijelim putem, na grančici trešnje bilo je mnoštvo malenih cvjetova.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše deminutiv ili hipokoristik ili umanjenica imenice grana – grančica, grančice, grančicom, grančici, grančicama, grančicu… Sufiks -čica prisutan je i u drugim umanjenicama poput cijev – cjevčica, stvar – stvarčica. Važno je naučiti razlikovati glasove č i ć kako bi se pravilno pisale riječi te izbjegle pogreške u pisanju.