Što je disleksija – uzrok, simptomi i liječenje

Ljepota i zdravlje

Što je disleksija - uzrok, simptomi i liječenje

Što je disleksija?

Disleksiju najlakše možemo opisati kao poremećaj čitanja, točnije riječ je o specifičnom poremećaju učenja. Dan danas još nisu jasni uzroci navedenog stanja, ali ono što je poznato je da ono ovisi o konstituciji same osobe i čimbenicima okoline koju mogu utjecati na razvoj osobe. Navedeni poremećaj se može primijetiti kada osoba brka riječi, izostavlja ili nadodava slova kod čitanja.

Disleksične osobe imaju poremećaj s čitanjem i pisanjem. Što je zapravo disleksija? Ono je cjeloživotno stanje za one koji ju imaju. Danas je ona najčešća poteškoća u učenju i razvija se već u ranoj dobi. Danas po istraživanjima barem 17% ljudi ima navedeni poremećaj. Mnogi tvrde kako je disleksija samo vizualno pitanje i da je ono povezano s time kako djeca čitaju i pišu slova, točnije kako ih ona vide. Navedeno stanje nikako nije problem s vidom već s umom.

Poteškoće koje se još javljaju uz disleksiju kod mnoge djece su: Čitanje s razumijevanjem, ADHD ili poremećaj s pozornošću i hiperaktivnošću, problem s pravopisom i pisanjem, problemi s računanjem. Važno je naglasiti kako ovo nije problem koji je vezan s inteligencijom, djeca koja su disleksična isto tako su jednako pametna i razumiju, samo što imaju maleni problem.

Disleksija znakovi i simptomi

Disleksija nije kod svakog djeteta ista, što znači da se simptomi razlikuju od djeteta do djeteta. Prvenstveno navedeno stanje je problem s čitanjem, točnije s preciznim i tečnim čitanjem, no mogu se pojaviti i problemi s pisanjem i računanjem. Stručnjaci kažu kako je ovo problem s dekodiranjem riječi. Što je to? Ono je poremećaj prepoznavanja slova s zvukovima. Jedan od najranijih znakova disleksije je kada dijete izbjegava čitati slova, riječi ili rečenice na glas.

I dok mnoga djeca imaju problem s izgovaranjem pojedinog slova i dok se ono rješava posjetom pedagogu, ono nikako neće pomoći ukoliko dijete ima tjeskobu i osjećaj frustracije pri spajanju riječi ili rečenica. Isto tako postoji pogrešno mišljenje je da disleksija poremećaj koji se odnosi samo na učenje, navedeni problem može utjecati i na svakodnevne vještine i aktivnosti u životu, kako osoba odrasta ono se najviše primijeti u socijalnoj interakciji, pamćenju i nošenju sa stresnim situacijama.

Simptomi disleksije su jasni, no ono što još nažalost nije jasno je što uzrokuje navedeno stanje. Istraživanja pokazuju kako je ona možda povezana s genetskim nasljeđem i razvojem mozga. Danas postoje četiri načina kako dijagnosticirati i procijeniti disleksiju, a radi se o raznim testovima pomoću kojih se utvrđuje fonološka i fonemska svjesnost, sposobnost dekodiranja riječi, točnost u čitanju i prepoznavanje riječi.

Disleksija liječenje

Navedeno stanje nema lijeka, točnije disleksija je stanje koje će pratiti osobu cijeli život iako je ona naučila čitati na funkcionalni način. Postoje nažalost i slučajevi gdje djeca ne dosegnu stupanj pismenosti. Liječenje ipak postoji i ono se sastoji od raznih obrazovnih zahvata koji pomažu u učenju, dijete će tako naučiti prepoznati riječi i simbole. Isto tako poželjno je što ranije krenuti učiti dijete čitati i povezivati riječi s stvarima i okolinom.

Dijete će možda razviti problem s izgovaranjem jedne ili više riječi ili slova, ovdje je bitno na vrijeme reagirati i zatražiti pomoć logopeda. Ponekad roditelji ignoriraju kada dijete ne želi izgovoriti određenu riječ ili kada ju brkaju misleći da je ono lijeno ili da ne može shvatiti, ovo je mogući potencijalni alarm. Disleksija se kod djece najbolje liječi s lakšim i zanimljivim učenjem, točnije potrebno je zabavno i vizualno učenje.

Djeca koja pate od disleksije su odlična u rješavanju mozgalica, slagalica i raznim dinamičnih igara, što pokazuje ono što smo naveli u početku a to je navedeno stanje nije problem s inteligencijom nego više sa koncentracijom. Liječenje će se razlikovati od djeteta do djeteta, ali će svakako uključivati vježbe čitanja kao i pisanja.

Tagovi: