Dislalija kod djece – vježbe za poremećaj izgovora

Ljepota i zdravlje

Dislalija kod djece - vježbe za poremećaj izgovora

Dislalija kod djece i što ju uzrokuje

Dislalija kod djece je poremećaj izgovora kojeg karakteriziraju poteškoće sa naglašavanjem, izgovorom jednog ili više zvuka. Uzrok dislalije nikada nije određena anatomska deformacija. Kod dislalije, djeca izgovaraju krivo određeni zvuk ili zvukove ili pak zamjenjuju određene zvukove sa drugima kako bi ih lakše izgovarali.

Dislalija kod djece može biti uzrokovana zakašnjelim govorom koji se pojavio kasnije, oštećenjem sluha, mentalnom retardacijom, poteškoćama u učenju, ili nekom drugom mentalnom deformacijom. Također, djeca mogu imati dislaliju ili bilo kakav sličan poremećaj sa izgovorom neovisno o tome ima li neko od navedenih stanja.

Točnije, nije nužno da vaše dijete ima mentalnih problema, problem sa govorom, sluhom ili bilo kakve slične poteškoće i poremećaje, no i dalje može imati probleme sa izgovorom. Problemi sa izgovorom mogu nastati sami od sebe, a neki mogu isto tako i nestati. Nemojte biti zabrinuti, no možete se potruditi odraditi vježbe sa vašim djetetom koje bi mu ili joj mogle pomoći.

Kako prepoznati stanje dislalija

Dislalija se može prepoznati kroz zamjene glasova, izostavljanje glasa, izobličavanje glasova, asimilacije određenog glasa, umetanje glasova i pojednostavljivanje glasova. Najčešće promjene kod izgovaranja glasova, ako je u pitanju dislalija mogu biti sljedeće promjene: izostavljanje glasa s, vibriranje zvuka kada se izgovara glas r, zamjena glasa d za r, asimiliranje glasa l, umetanje samoglasnika pri izgovoru zvuka gl, izobličavanje glasa s, te pojednostavljivanje dvoglasja kada su u pitanju palatali.

Postoje i klasični primjeri dislalije, no pojavne su i druge promjene glasova, dodavanja glasova, izobličenog izgovora glasova i slično. Ako kod djeteta postoji poremećaj zbog kojeg ima problema sa izgovaranjem većine zvukova i glasova, teško je razumjeti što točno dijete govori i, na kraju krajeva, uopće komunicirati sa njime ili njome.

Kod dislalije, pojavljuju se oštećenja fonema, koje je moguće lakše rehabilitirati, ali i višestruke dislalije koje utječu na izgovaranje većine zvukova, pa će se liječenje temelji na izgovaranje svakog fonema tamo gdje mu je mjesto, točnije podučavanju i pomaganju djetetu da odvoji i razlikuje svaki od njih. Potrebno je potaknuti dijete na pravilno izgovaranje svakog glasa točno gdje se u određenoj riječi nalazi.

Dislalija kod djece i vježbe za nju

Normalno je da se pojavna dislalija kod djece ispravi do neke 3. godine ili do najkasnije tri i pol godine djetetova života i da dijete ima mogućnost normalno izgovarati rečenice i svaki glas na svom mjestu. Ako u toj dobi vaše dijete i dalje, nakon te dobi, ima dislaliju tada biste trebali potražiti pomoć i stručno mišljenje. Potrebno je, u tom slučaju, što prije započeti sa vježbama pomoću kojih će se ispraviti govor i izgovaranje glasova kod djeteta.

Stručnjaci liječe dijete točnom izgovaranju glasova uz pomoć jednostavnih vježba za govor te se pomoću njih radi na tome da dijete samo zna prepoznati grešku i da se može ispraviti nakon što neki glas izgovori pogrešno. Dislalija kod djece je rješiv problem i vaše dijete se može riješiti ovog poremećaja.

Neovisno o tome ima li za to neki poseban uzrok ili ne. Vježbe se sastoje od vježba za pravilno naglašavanje, usnama, jezikom i zubima, također stručnjaci prate na koji na koji se način kreće dječja čeljust prilikom izgovaranja i slično. Glavni cilj je uključiti dijete u ciljani logopedski proces. Za to je potrebno riješiti niz opće pedagoških i specijalnih logopedskih problema pa je iz tog razloga najbolje prepustiti to stručnjacima kako bi se taj poremećaj pravilno liječio.

Tagovi: