Dislalija kod djece je poremećaj izgovora kojeg karakteriziraju poteškoće sa naglašavanjem, izgovorom jednog ili više zvuka. Uzrok dislalije nikada nije određena anatomska deformacija. Kod dislalije,