Dexdor – djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Dexdor - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Dexdor je sedativ u obliku otopine za infuziju

Na odjelima intenzivne njege je bolesnicima potrebno osigurati smirenje ili uspavljivanje radi što boljeg oporavka. Dexdor je sedativ u obliku otopine za infuziju u kojem je glavna djelatna tvar deksmedetomidin koji smiruje pacijenta preoperativno, kada pacijent treba ostati budan tijekom kirurškog zahvata (budna sedacija) i postoperativno za brži oporavak. LiIjek se u bonici daje kroz infuziju, nakapavanjem. Ako ni maksimalna doza ne smiri bolesnika mogu mu se uz njega dati i neki drugi sedativi.

Dexdor je dodatni zamjenski lijek za sedaciju koji se primjenjuje isključivo u bolničkim uvjetima i prekoračenje maksimalne propisane doze nije dopušteno. Ne preporučuje se liječenje ovim lijekom duže od 14 dana, ako se to vrijeme ipak produži, djelovanje treba redovito procjenjivati. Kod budne sedacije bolesnik mora biti stalno pod nadzorom (zbog moguće hipertenzije hipotenzije, bradikardije, srčanih, plućnih i ostalih dišnih problema, a dopunski kisik mora stalno biti pri ruci. Udarna doza postiže klinički učinak, ali se nastavlja davati lijek u dozi za održavanja.

Dexdor upozorenja i mjere opreza

Ovim lijekom i njegovom primjenom rukuje isključivo educirano medicinsko osoblje u operacionoj sali, prilikom nekih pretraga ili na intenzivnoj njezi. Stoga su dexdor upozorenja i mjere opreza namijenjena bolničkom osoblju koje skrbi o bolesniku i nadzire postupke sedacije. Treba imati na umu da ovaj lijek ne može zamijeniti duboku opću anesteziju, nema antikonvulzivno djelovanje i ne može spriječiti napad epilepsije, a s posebnim oprezom ga treba davati ako se daju drugi sedativi i kardiovaskularni lijekovi.

Dexdor se može primijeniti i ambulantno, ali samo ako je osigurana njega educirane treće osobe. Osobama starijima od 65 godina dozu treba prilagoditi da ne dođe do pada krvnog tlaka (hipotenzija). Djeci od 0 - 18 godina, kao ni trudnicama i ženama koje doje ovaj lijek se ne daje. Lijek snižava krvni tlak i usporava frekvencije srca, pa nije prikladan za bolesnike sa kardiovaskularnim problemima, kod neuroloških bolesnika i osoba sa oštećenom jetrom, oprez je potreban i kod kombinacije lijeka sa spinalnom ili epiduralnom anestezijom.

Dexdor, drugi lijekovi i moguće nuspojave

Ovaj lijek će imati pojačano djelovanje sa sedativima, hipnoticima i drugim opioidima, ali i sa betablokatorima, može izazvati hipotenziju. Dexdor, drugi lijekovi i moguće nuspojave najčešće bilježe hipertenziju, hipotenziju i bradikardiju kod bolesnika na intenzivnoj njezi, a hipotenziju, bradikardiju i respiratornu depresiju kod budne sedacije. Često se javljaju hiperglikemija i li hipoglikemija, povećana uzbuđenost i razdražljivost (agitiranost), infarkt miokarda, ishemija, mučnina, povraćanje, suhoća usta, apstinencijski sindrom, povišena temperatura, no ima i nuspojava koje su rjeđe.

Dexdor rjeđe izaziva metaboličku acidozu, probleme s jetrom (hepatitis, ciroza), halucinacije, srčani blok, srčani zastoj, smanjen minutni volumen srca, poremećaje spavanja (dispneja, apneja), drugi problemi sa srcem i plućima, natečenost trbuha (distenzija abdomena), nedjelotvornost lijeka, žeđ. Nema podataka koliko često nastaje dijabetes inspidus kao nuspojava lijeka. Zabilježeni su i neki slučajevi predoziranja, tada se infuzija usporava ili potpuno prekida, reanimacija je potrebna samo ako dođe do srčanog zastoja. Lijek se i dalje prati u kliničkoj upotrebi i svaku nuspojavu treba prijaviti.


Tagovi: