Cvrčak ili cvrćak?

Pravopis

Cvrčak ili cvrćak?

Dilema oko pravilnog pisanja riječi cvrčak ili cvrćak je veoma česta u hrvatskom jeziku. Kako bismo razumjeli koja je od ove dvije varijante pravilna, potrebno se osvrnuti na pravila hrvatskog pravopisa.

Riječ cvrčak označava muški kukac iz reda polukrilaca, koji je poznat po svom karakterističnom zvuku koji proizvodi trljanjem krila. Riječ je naglašena dugouzlaznim naglaskom, a pravilno je pisati cvrčak, cvrčka, cvrčku, cvrkom, cvrčci…

Što se tiče dileme oko glasova /č/ i /ć/, u hrvatskom jeziku postoje određena pravila koja nam pomažu da odredimo koja je od ove dvije varijante pravilna. Naime, glas /č/ pišemo kada se nalazi ispred samoglasnika i kada se radi o čvrstom zvuku (npr.

čaša, četka, čičak). S druge strane, glas /ć/ pišemo kada se nalazi ispred suglasnika ili na kraju riječi (npr. plaća, dugaćak, mališćak).

U slučaju riječi cvrčak, pravilno je pisati sa glasom /č/, jer se on nalazi ispred samoglasnika. Stoga se pravilno pišu i njezine flektirane oblike – cvrčka, cvrčku, cvrkom i cvrčci.

Ukratko, pravilno je pisati riječ cvrčak, a ne cvrćak, jer se glas /č/ nalazi ispred samoglasnika. Važno je poznavati pravila hrvatskog pravopisa kako bismo izbjegli pogrešno pisanje i izrazili se jasno i precizno.