Čuvajte ili čuvaj te?

Pravopis

Čuvajte ili čuvaj te?

Kada je u pitanju pisanje riječi “čuvaj(te)”, postoje tri načina pisanja: sastavljeno, nesastavljeno i polusloženice. Nesastavljeno pisanje podrazumijeva da se riječ piše odvojeno, s bjelinom između, što se primjerice može vidjeti kod riječi “ne radi”, “ne želi”, “ne vidimo”. S druge strane, kod sastavljenog pisanja riječi se pišu bez bjeline između, što se može vidjeti kod riječi poput “nejasan”, “neparan”, “nepismenost”, “neuroznanost”.

Treći način pisanja je polusloženice, koje se pišu sa spojnicom, poput riječi “tabu-tema”, “top-model” i slično.

Kada je riječ o glagolu “čuvati” u imperativu množine, koji znači brinuti i paziti na nešto ili nekoga, pravilno se piše sastavljeno – “čuvajte”. Ovaj glagol naglašen je dugouzlaznim naglaskom, a primjeri korištenja u rečenicama su brojni. Tako se može reći “Čuvajte našu djecu – na njima svijet ostaje”, “Čuvajte šume, rijeke i livade, to je naše najveće blago”, “Čuvajte se i pazite, rekla je stara baka unucima koji kreću na put”, “Čuvajte moje stvari, ako ih izgubite bolje da vas nema”, “Uvijek čuvajte svoje dostojanstvo, govorila je moja majka”, “Čuvajte se na moru, more je nepredvidivo” i “Čuvajte prirodu, kao što bi čuvali i sebe”.

Stoga, kada je u pitanju pisanje riječi “čuvaj(te)”, važno je zapamtiti da se u hrvatskom standardnom jeziku pravilno piše sastavljeno, odnosno skupa imperativ glagola “čuvati” u drugom licu množine – “čuvajte”.