Cjelov ili cijelov?

Cjelov ili cijelov?

Pisanje riječi cjelov ili cijelov često predstavlja dilemu i zahtijeva poznavanje pravila hrvatskog jezika. Kako bi se pravilno napisala ova riječ, treba poznavati razliku između dviju glasovnih skupina /ije/ i /je/.Imenica muškog roda cjelov označava poljubac, a pravilno se piše s glasovnom skupinom /je/, naglašena kratkouzlaznim naglaskom.

Stoga, pravilno se piše cjelov, a ne cijelov.U hrvatskom jeziku, dvojbe u pisanju riječi česte su zbog naglasaka, a to posebice vrijedi za riječi koje su izvedene iz glagola. U ovom slučaju, riječ cjelov dolazi od glagola cjelovati, što znači poljubiti.

Kao što je već spomenuto, naglasak na riječi cjelov je kratkouzlazni, što znači da se naglasak nalazi na prvom slogu. To je bitno jer u hrvatskom jeziku naglasak ima veliku ulogu u pravilnom pisanju, a također utječe i na značenje riječi.U praksi, često se događa da se riječi sličnog značenja i izgovora pogrešno pišu.

Stoga je važno pravilno poznavati pravila hrvatskog jezika kako bi se izbjegle pogreške i nejasnoće u pisanju.Ukratko, pravilno pisanje riječi kojom se označava poljubac je cjelov, a ne cijelov. Naglasak na riječi je kratkouzlazni, što je bitno za pravilno pisanje. Poznavanje ovih pravila olakšava pisanje i čitanje i omogućava jasnoću i razumijevanje u komunikaciji na hrvatskom jeziku.