Cjelina ili cijelina?

Cjelina ili cijelina?

Pisanje glasovnih skupina /ije/ i /je/ predstavlja poteškoću mnogim govornicima hrvatskog jezika. U pravilu, kada je izgovor sloga dug, piše se /ije/, kao što je slučaj s riječima bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Kada je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/, poput primjera čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.Međutim, postoje i iznimke, kao što je riječ rječnik, koju većina ljudi izgovara dugo, ali se pravilno piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih riječi govori se i dugo i kratko, ali se pisanje održava s glasovnom skupinom /je/, poput bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.Postoje i primjeri kada razlika u slogu /ije/ ili /je/ znači razliku u značenju riječi, kao što je slučaj s riječima slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).U ovom konkretnom slučaju, riječ je o imenici cjelina.

Cjelina označava ono čemu nije oduzet nijedan dio, ono što je neokrnjeno. Imenica dolazi od pridjeva cijel, koji se pravilno piše bez i, a u imenici cjelina slog se pokraćuje te se pravilno piše cjelina. Dakle, pravilno je pisati: cjelina, cjeline, cjelini, cjelinom, cjeline, cjelinama.Primjeri upotrebe riječi cjelina mogu biti: "U cjelini, tvoj rad je zapravo vrlo dobar", "Gledamo u cjelini, situacija i nije bila tako loša", "Ako oduzmeš dio od cjeline, više nemaš što si prije imao" ili "Sagledao je situaciju u cjelini i nakon toga dobro promislio".Stoga, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica ženskog roda cjelina, cjeline, cjelini, cjelinom i cjelinama. Važno je pratiti pravila pisanja glasovnih skupina kako bi se izbjegli gramatički propusti i pogrešno tumačenje značenja riječi.