Čizmar ili ćizmar?

Pravopis

Čizmar ili ćizmar?

Riječ čizmar ili ćizmar predstavlja zanatliju koji se bavi izradom, popravkom i obnovom čizama. Ova riječ dolazi od njemačkog glagola Schuhmacher, što znači “izraditi cipele”. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čizmar s glasom /č/, a ne ćizmar s glasom /ć/.

Dvojba u pisanju ovih glasova česta je u hrvatskom jeziku, jer se razlika između njih ne čuje uvijek jasno u govoru.

Međutim, u pisanju je važno voditi se pravilom da se glas /č/ piše ispred slova a, o, u, te nakon slova l, n, r, s, z, dok se glas /ć/ piše ispred slova e, i, j, te nakon slova k, g, h, c, č, š, ž.

Čizmarstvo je zanat koji se nekada puno više cijenio i bio je jedan od najznačajnijih u proizvodnji obuće. Čizme su bile važan dio odjeće, pogotovo za radnike, vojnike i seljake. Čizme su se izrađivale od različitih materijala, ovisno o namjeni, a najčešće su bile napravljene od kože.

Danas se čizme proizvode industrijski u velikim količinama, ali ipak postoji i tržište ručno izrađenih čizama koje su vrlo tražene i cijenjene, pogotovo za posebne prilike.

Čizmarstvo je zanat koji je prisutan i u drugim zemljama svijeta te ima dugu tradiciju. Neki od najpoznatijih čizmara su talijanski i španjolski majstori koji su stoljećima razvijali svoj umijeće izrade čizama. U današnje vrijeme, zanat čizmara je sve manje prisutan i sve se više okreće industrijskoj proizvodnji.

U konačnici, pravilno pisanje riječi čizmar s glasom /č/ važno je za pravilnu upotrebu hrvatskog jezika.

Iako se razlika između glasova /č/ i /ć/ ne čuje uvijek jasno u govoru, u pisanju je važno pridržavati se pravila i pisati riječi ispravno. Čizmarstvo je zanat koji ima dugu tradiciju, ali se sve manje prakticira u današnje vrijeme. Ipak, ručno izrađene čizme i dalje su vrlo tražene i cijenjene za svoju kvalitetu i jedinstvenost.