Cidokor cijena gdje kupiti

Cidokor cijena gdje kupiti

Što je Cidokor?

Cidokor se opisuje kao neselektivni sistematički herbicid koji se koristi za suzbijanje višegodišnjih korova s dubokim korijenima rizomima gomoljima i za suzbijanje jednogodišnjih travnatih te širokolisnih korova. Riječ je o koncentratu za suspenziju. Cidokor je herbicid i koriti se u šumarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu, travnjaštvu i na ostalim površinama. Ovaj herbicid će se primjenjivati prema jasnim uputama. Njegov način djelovanja je sistematičan. Kako će se upotrebljavati?

On se prska uz pomoć leđnih prskalica ili uz pomoć traktorskih prskalica na površinu koja zahtjeva tretiranje. Prilikom korištenja navedenog proizvoda važno je spriječiti moguće onečišćenje vode. Ovaj herbicid se ne smije koristiti u blizini površinskih voda ili odvodnih kanala. Kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša, ovaj herbicid se mora upotrebljavati prema jasnim uputama. Ambalažu je također potrebno baciti prema uputama kako ne bi došlo do slučajnom onečišćenja. Ne preporučuje se korištenje proizvoda ako niste upoznati s njegovim djelovanjem i mogućom štetom za okoliš.

Kako se koristi Cidokor?

Hebricid će se koristiti isključivo prema uputama. Primjena i dodatne informacije jasno su vidljive u djelu uputa "Kulture i štetni organizmi". Prije korištenja proizvoda, važno je da ste upoznati sa sljedećim upozorenjima: Cidokor može uzrokovati jako nadraživanje očiju, stoga se preporučuje nošenje zaštitnih naočala. Ovaj herbicid je iznimno otrovan za vodeni okoliš, što znači da on može ostaviti dugotrajne učinke na vodu i život u njoj. Nakon što ste obavili tretiranje, poželjno je da se temeljno operete.

Višak herbicida nikada ne smijete bacati ili ispuštati u okoliš kako ne bi uzrokovali onečišćenje. Prilikom rada s Cidokorom preporučljivo je nositi zaštite naočale, rukavice, odijelo, zaštitnu masku. U slučaju da dođete u doticaj, potrebno je temeljito se isprati i po potrebi zatražiti liječničku pomoć. Kako bi izbjegli neželjene scenarije, potrebno je pridržavati se jasnih pravila o korištenju Cidokora. Cidokor se koristi za tretiranje korova, što znači da se on ne smije koristit za ostala tretiranja kako ne bi došlo do oštećenja okoliša.

Gdje se može kupiti Cidokor?

Cidokor je neselektivno herbicidno sredstvo koje se koristi za suzbijanje jednogodišnjih te višegodišnjih uskolisnih ili širokolisnih korova. Koristi se na raznim površinama. Gdje kupiti Cidokor? Može se kupiti u specijaliziranim trgovinama, cijena je na upit. Prodaje se samo profesionalnim korisnicima, u odobrenoj većoj količini od 10 ili 20 l, kao i u odobrenoj manjoj količini od 5 ili 1 l. Navedeno sredstvo se može koristiti do kraja 2023 godine, nakon čega slijedi upotreba manje štetnih sredstava.

Europska agencija za sigurnost hrane iznijela je rezultate u kojima je jasno vidljivo kako pesticidi imaju štetan utjecaj na ljudsko zdravlje, te se traži njihovo smanjenje. Nakon što su razne kampanje u Europskoj Uniji dokazale štetnost herbicida koji su na bazi glifosata, na tržištu su se pojavile pročišćene verzije važnih hebricida. Primjena Cidokora biti će zabranjena od kraja 2023 godine, no na tržištu se može pronaći pročišćena verzija Cidokora - plus verzija koja sadrži smanjeni udi glifosata.


Tagovi: