Zanimljivosti

Cidokor cijena gdje kupiti

Cidokor se opisuje kao neselektivni sistematički herbicid koji se koristi za suzbijanje višegodišnjih korova s dubokim korijenima rizomima gomoljima i za suzbijanje jednogodišnjih travnatih te širokol