Čega ili ćega?

Pravopis

Čega ili ćega?

U hrvatskom jeziku, često se javljaju dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Ovo je posebno često kod govornika koji ne mogu razlikovati ove glasove. Primjeri pogrešno napisanih riječi zbog ovih dvojbi su kuča (umjesto kuća), vruče (umjesto vruće), prića (umjesto priča) i druge.

Međutim, ovdje se radi o pitanju kako pravilno napisati zamjenicu “što” u genitivu. Pravilno se piše “čega”.

Ova zamjenica se koristi kada se želi saznati iz čega se nešto sastoji ili što je uzrok nečemu. Primjeri u kojima se koristi “čega” su: “Od čega je ta torta?”, “Od čega živi ta obitelj kad ni majka ni otac nisu zaposleni?” i “Od čega si napravila ovaj kolač kad nema ničega u kući?”.

Važno je napomenuti da se u dativu i lokativu zamjenica “što” glasi “čemu”, u instrumentalu “čim”, dok se u genitivu glasi “čega”. Ovo je važno zapamtiti kako bi se izbjegle pogreške u pisanju.

Ukratko, u hrvatskom jeziku pravilno se piše zamjenica “što” u genitivu kao “čega”. Razlikovanje između glasova /č/ i /ć/ može biti teško, ali važno je naučiti razliku između njih kako bi se izbjegle pogreške u pisanju.