Častiti ili ćastiti?

Častiti ili ćastiti?

Kada je u pitanju pravilno pisanje riječi "častiti" ili "ćastiti", važno je znati razliku između glasova /č/ i /ć/. Ova dvojba je vrlo česta u hrvatskom jeziku, a posebno kada je u pitanju glagol čiji je korijen praslavenska riječ čьstь. Ovaj glagol označava čin ugostiteljstva, odnosno iskazivanja poštovanja i časti nekome.U hrvatskom standardnom jeziku, pravilno je pisati "častiti" i njegove izvedene oblike: častim, častiš, časti, častimo itd. Prema hrvatskoj pravopisnoj normi, glas /č/ označava se znakom č, dok se glas /ć/ označava znakom ć.Iako se ova dvojba može činiti nevažnom, pravilno pisanje je važno kako bi se izbjegle eventualne pogreške i nejasnoće u komunikaciji.

Kada pišemo na hrvatskom jeziku, uvijek bi trebali paziti na pravilnost pisanja i nastojati koristiti standardne oblike riječi.Uz to, važno je znati da pravilnost pisanja nije jedina stvar koju treba imati na umu u komunikaciji. Kada častimo nekoga, trebamo to učiniti iskreno i s poštovanjem prema sugovorniku. Čast i poštovanje su vrlo važni u međuljudskim odnosima i trebamo ih njegovati u svim situacijama.Ukratko, pravilno se piše "častiti" i to je standardni oblik u hrvatskom jeziku. Međutim, važno je zapamtiti da je pravilnost pisanja samo jedan dio uspješne komunikacije, a prave vrijednosti su iskrenost, poštovanje i čast koju iskazujemo drugima.