Brojčani ili brojćani?

Pravopis

Brojčani ili brojćani?

Ovo je jedno od pitanja kojim se često susrećemo u hrvatskom jeziku. Kako bi razjasnili ovu dilemu, možemo se osvrnuti na pravila hrvatskog standardnog jezika.

Riječ je o pridjevu koji označava nešto što se odnosi na brojke. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. Prema pravilima hrvatskog standardnog jezika, pravilno je pisati brojčani, brojčanog, brojčanom, brojčane…

Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ česte su u hrvatskom jeziku.

Međutim, u ovom slučaju, pravilno je koristiti glas /č/. To se može objasniti činjenicom da se radi o pridjevu koji se odnosi na brojke, a ne na nešto što je povezano s glasom /ć/.

Stoga, pravilno je pisati brojčani umjesto brojćani. Ovo se pravilo odnosi na sve oblike pridjeva – brojčanog, brojčanom, brojčane…

Iako se često susrećemo s ovom dvojbom u pisanju, važno je pridržavati se pravila hrvatskog standardnog jezika kako bi naša komunikacija bila jasna i precizna. Korištenje pravilne gramatike i pravopisa je važan dio našeg jezičnog izričaja, te nam omogućava da se uspješno izražavamo u svakodnevnoj komunikaciji. Stoga, kada se susretnemo s dvojbom u pisanju, uvijek se trebamo osvrnuti na pravila hrvatskog standardnog jezika i koristiti pravilnu varijantu riječi.