Brojanje ili brojenje?

Brojanje ili brojenje?

Ovo su dva oblika glagolske imenice koja se koriste u hrvatskom jeziku. Glagolska imenica nastaje od glagola i dodavanjem sufiksa -nje, -će, -ba. Primjeri nekih glagolskih imenica su trčanje, pjevanje, kuhanje, gledanje.

U ovom slučaju, postavlja se pitanje kako pravilno napisati glagolsku imenicu koja dolazi od glagola brojati. Da li se piše brojanje ili brojenje?Obje varijante često se mogu čuti i čitati, ali pravilan oblik je brojanje. U tvorbi glagolskih imenica uz glagol brojati dolazi sufiks -anje.

Stoga, pravilan oblik glagolske imenice koja dolazi od glagola brojati je brojanje. Međutim, ako glagolska imenica nastaje od glagola brojiti, tada je pravilno pisati glagolsku imenicu brojenje. Neki jezikoslovci daju prednost samo glagolu brojiti i glagolskoj imenici brojenje.Primjeri u kojima se koristi glagolska imenica brojanje su: brojanje riječi u eseju, naučiti brojanje do deset na engleskom jeziku, zamaranje svakodnevnim brojanjem kalorija i vaganjem svakog obroka.

Ovi primjeri jasno pokazuju kako se glagolska imenica brojanje koristi u različitim kontekstima.S druge strane, primjeri u kojima se koristi glagolska imenica brojenje su: brojenje novca, brojenje zaliha, brojenje ljudi na koncertu, itd. Ovo su primjeri u kojima se glagolska imenica brojenje koristi u kontekstu brojanja i prebrojavanja nekih predmeta ili ljudi.U zaključku, pravilno se piše glagolska imenica koja dolazi od glagola brojati - brojanje. Međutim, postoje situacije u kojima se preferira samo glagol brojiti i glagolska imenica brojenje. Bez obzira na to koji oblik se koristi, važno je paziti na to kako se piše glagolska imenica kako bi se izbjegle gramatičke greške.