Brojač ili brojać?

Pravopis

Brojač ili brojać?

Ovo pitanje može biti zbunjujuće, ali odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Ispravno je pisati brojač, a ne brojać. Brojač je muškog roda i označava osobu ili aparat koji broji ili odbrojava.

Ova imenica dolazi od glagola brojiti, a sufiks -ač dodaje se kako bi se stvorio oblik imenice koja označava osobu ili stvar koja obavlja određenu radnju.

U hrvatskom jeziku postoji mnogo imenica s sufiksom -ač, poput pisača, šetača, vozača, plesača, zabavljača itd. Ove imenice dolaze od glagola koji označava radnju koju osoba obavlja, a sufiks -ač dodaje se kako bi se stvorio oblik imenice koja označava osobu koja obavlja tu radnju.

Brojač se može koristiti u različitim kontekstima. Može se odnositi na osobu koja broji novac ili predmete, ili na aparat koji mjeri vrijeme ili količinu nečega.

Na primjer, brojač koraka je aparat koji broji korake koje osoba napravi tijekom hodanja ili trčanja. Brojač novca je aparat koji broji novčanice ili kovanice. Brojač kalorija je aparat koji mjeri koliko kalorija osoba troši tijekom vježbanja.

Ukratko, ispravno je pisati brojač, a ne brojać.

Brojač je muškog roda i označava osobu ili aparat koji broji ili odbrojava. Sufiks -ač dodaje se kako bi se stvorio oblik imenice koja označava osobu ili stvar koja obavlja određenu radnju. Ova imenica se koristi u različitim kontekstima i može se odnositi na osobu koja broji novac ili predmete, ili na aparat koji mjeri vrijeme ili količinu nečega.