Broj telefona ili telefonski broj?

Pravopis

Broj telefona ili telefonski broj?

Postavlja se često pitanje kako se pravilno piše: broj telefona ili telefonski broj. Ovaj članak će objasniti obje konstrukcije te preporučiti koja je ispravnija za upotrebu u hrvatskom standardnom jeziku.

Broj telefona je sintagma koja se sastoji od imenice u nominativu i imenice u genitivu. S druge strane, telefonski broj je sintagma koja se sastoji od pridjeva i imenice.

Isto se pitanje postavlja i za druge jezične konstrukcije kao što su Marijina ruka ili Vladin čovjek.

Iako su obje konstrukcije ispravne, preporučuje se upotreba konstrukcije pridjev + imenica, što znači da je telefonski broj preporučena konstrukcija u odnosu na broj telefona. Također, preporučuje se napisati Vladin čovjek umjesto čovjek vlade te Marijina ruka umjesto ruka Marije.

Primjeri u kojima se može koristiti telefonski broj su: pokušavala sam nabaviti njegov telefonski broj, kako ono glasi Marijin telefonski broj, baka je opet zaboravila naš telefonski broj pa nas nije mogla nazvati, postoji nekoliko telefonskih brojeva koji su važni i njih moraš znati napamet, nije se mogla sjetiti koji je telefonski broj njezina muža i zbog toga ju je bilo sram, te ja ne mogu zapamtiti baš ništa, ne znam čak ni svoj telefonski broj.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku obje konstrukcije su ispravne, no preporučuje se koristiti konstrukciju koja se sastoji od pridjeva i imenice, što znači da je telefonski broj preporučena konstrukcija u odnosu na broj telefona. Stoga, pravilno se piše telefonski broj, telefonskog broja, telefonskom broju, telefonskim brojevima, telefonskim brojem, telefonski brojevi itd.