Bolovanje na teret hzzo

Ljepota i zdravlje

Bolovanje na teret hzzo

Bolovanje na teret hzzo osobe u radnom odnosu

Bolovanje na teret hzzo kada je osoba u radnom odnosu se isplaćuje u slučaju bolesti, profesionalnog oboljenja ili ozljede na radu. Prema zakonu prvih 42 dana bolovanja isplaćuje se na teret poslodavca, za invalide rada prvih 7 dana. Ukoliko liječnik primarne zdravstvene zaštite ili komisija smatra da bolovanje treba trajati dulje, zaposlena osoba će primati naknadu za bolovanje preko poslodavca. Poslodavac će potraživati od hzzo isplaćenu naknadu za bolovanje koje traje dulje od 42 dana, odnosno 7 dana za invalide rada.

Bolovanje na teret hzzo otvaraju liječnici primarne zaštite u slučaju privremene ili trajne nesposobnosti za rad, jer osoba koja je u radnom odnosu mora svaki dan ići na posao. Ukoliko je radnik bolestan javit će se u svakom slučaju svom liječniku koji će mu dati potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad. Ova potvrda je dokument koji poslodavac treba primiti u roku od 24 sata od izostanka radnika sa posla, poštom, mailom ili u originalu što je prije moguće ako je prethodno bilo dostavljeno elektroničkim putem.

Naknada za bolovanje koje ide na teret hzzo ne može biti manje od 70% primanja radnika u zadnjih šest mjeseci. Nakon izlječenja radnik se vraća svojim radnim obavezama i bolovanje zatvara liječnik primarne zaštite izdajući doznaku radniku koju radnik treba donijeti svom poslodavcu. Kod bolovanja koja traju dulje od mjesec dana po završetku svakog mjeseca liječnik izdaje mjesečne doznake.

Bolovanje na teret hzzo kod komplikacija trudnoće

Bolovanje na teret hzzo se kod trudnica razlikuje ovisno da li je trudnica u radnom odnosu ili je tokom bolovanja u slučaju komplikacija u trudnoći u međuvremenu prestao radni odnos.

Ukoliko je trudnica u radnom odnosu na neodređeno vrijeme i zbog komplikacija u trudnoći treba mirovati svakako neće biti u mogućnosti dolaziti na posao i liječnik primarne zaštite po preporuci specijalista ginekologa otvorit će bolovanje i izdati potvrdu trudnici kako bi o tome obavijestila poslodavca. Iznos naknade bolovanja je u 100% iznosu plaće prema satima rada za određeni mjesec, s time da trudnica koja zarađuje više od maksimalno određenog iznosa proračunske osnovice neće primati razliku do punog iznosa plaće.

Trudnice koje su tokom bolovanja zbog komplikacija u trudnoći bile na ugovoru na određeno vrijeme postat će po isteku ugovora nezaposlene osobe i svoje pravo ostvarivanja bolovanja i ostvarivanja primarne zdravstvene zaštite mogu dobiti tako da u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa se prijave na hzzo i hzz (hrvatski zavod za zapošljavanje). Jednako je i sa trudnicama koje dobivaju bolovanje na teret hzzo i u međuvremenu prekinu radni odnos iz bilo kojeg razloga. Iznos naknade će za oba slučaja biti znatno manji, ali kao nezaposlena trudnica svakako ima pravo na naknadu.

Bolovanje na teret hzzo nezaposlene osobe

Ukoliko je radnik na bolovanju i iz nekog razloga mu je prestao radni odnos za vrijeme bolovanja, istekom ugovora o radu, prekidom radnog odnosa, radnik ima pravo na bolovanje na teret hzzo i naknadu za bolovanje najviše 30 kalendarskih dana nakon prestanka radnog odnosa. U slučaju prestanka radnog odnosa za vrijeme bolovanja potrebno je da se osoba prijavi hzzo i na hzz kako bi ostvarila svoje pravo tih 30 dana.

Radnik kojim je za vrijeme bolovanja prestao radni odnos, a uzrok bolovanja je direktna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu ima pravo koristiti bolovanje na teret hzzo sve dok ponovno ne bude radno sposoban ili dok mu nadležno tijelo vještačenjem mirovinskog osiguranja odredi mišljenjem da mu je utvrđena invalidnost. Ovisno o stupnju invalidnosti moguće je da će dobiti mišljenje sa rješenjem za mirovinu branitelja.

U slučaju kad se bolovanje koristi zbog profesionalne bolesti i dođe do prekida radnog odnosa za vrijeme trajanja bolovanja, osoba se prijavljuje na hzzo i ostvaruje pravo na bolovanje i naknadu sve dok ne bude ponovno radno sposoban. Ukoliko se desi da radnik ne može ponovo postati radno sposoban zbog profesionalne bolesti dobit će rješenje nadležnog tijela mirovinskog sustava o invalidskoj mirovini ili pravo na profesionalnu rehabilitaciju. Za cijelo to vrijeme ima pravo na naknadu koju isplaćuje hzzo.

Tagovi: