Besprijekorno ili besprjekorno?

Besprijekorno ili besprjekorno?

Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ su vrlo česte u hrvatskom jeziku i predstavljaju problem velikom broju govornika. U ovom slučaju, riječ je o prilogu besprijekorno, kojim se označava nešto što je savršeno. Pravilno je pisati besprijekorno, s naglaskom na dugouzlazni naglasak.Pored ove riječi, postoje i druge česte greške u pisanju koje uključuju glasovne skupine /ije/ i /je/. Na primjer, pridjev ljep se često greškom piše umjesto pravilnog lijep, dok se viječan piše umjesto vječan.

Kod imenica, česta je pogreška u pisanju riječi vjest, umjesto pravilnog oblika vijest, sijećanje umjesto sjećanje, ili cjena umjesto cijena.Savršenstvo je nešto čemu svi težimo, pa je besprijekorno često riječ kojom se opisuje nešto što savršeno odgovara našim očekivanjima. Besprijekorni rezultati ispita ili besprijekorna kvaliteta života u europskim gradovima, samo su neki od primjera u kojima se koristi ova riječ.Korištenje pravilnog jezičnog izraza je važno, kako bi se izbjegle pogreške u razumijevanju, a pravilno pisanje riječi je jedan od ključnih elemenata u tom procesu. Dakle, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pridjev i prilog besprijekorni, besprijekorno, besprijekorna, besprijekoran. Potrebno je samo paziti na naglasak i glasovne skupine koje se koriste.