ADHD kod djece i odraslih – simptomi i liječenje

ADHD kod djece i odraslih - simptomi i liječenje

Kako prepoznati ADHD kod djece i odraslih

ADHD kod djece i odraslih nije isti i najčešće su simptomi kod djece i simptomi kod odraslih različiti. Neovisno imate li vi ili vaše dijete ovaj poremećaj, to stanje može uvelike utjecati na vašu svakodnevicu te na razvoj djeteta i ponašanje odrasle osobe. Simptomi kao što su poremećena pažnja i teškoće pri zadržavanju fokusa su uobičajeni, no mogu biti i složeniji od toga.

Također, ADHD kod djece i odraslih nije jednak, štoviše razlikuje se i od osobe do osobe te može uključivati poteškoće sa organiziranjem vremena i prividnog lutanja misli. Simptomi koji se pojavljuju obuhvaćaju glavne karakteristike nenamjernih postupaka, impulzivne odluke i radnje te hiperaktivne reakcije.

Jedan od simptoma može biti i kombinacija tih triju glavnih karakteristika. Simptomi se i kod djece i kod odraslih sa vremenom mogu mijenjati i razvijati u skladu sa dobi osobe koja živi sa poremećajem koji možda nije liječen. Osobe koje su prošle liječenje te im je poremećaj dijagnosticiran, mogu spriječiti daljnje uznapredovanje stanja.

Kada je moguće primijetiti ADHD kod djece i odraslih

Ovaj je poremećaj lako dijagnosticirati već u ranoj dobi ili kada dijete krene u vrtić ili školu. Prosječna dob kada se ADHD može dijagnosticirati je dob od 7 godina. Kod većine odraslih koji imaju ovaj poremećaj, dijagnosticira se u djetinjstvu. Ako dijagnoza nije u toj dobi uspostavljena, vrlo je vjerojatno kako je došlo do pogrešne dijagnoze ili je poremećaj ostao neopažen kod te osobe.

ADHD kod djece i odraslih obilježen je kao stanje koje je prisutno kod osoba koje ne mogu zadržati svoju pažnju na nekim stvarima, koje često zaboravljaju, gube stvari, izbjegavaju zadatke koji zahtijevaju potpuni fokus i uzrokuju mentalni napor, posjeduju nemogućnost slijeđenja uputa, nemaju mogućnost pravilno rasporediti svoje vrijeme, ostati organizirani, najčešće ne dovršavaju svoje obaveze, te imaju poteškoće pri slušanju i obraćanju pažnje.

Ovaj poremećaj kod djece i odraslih razlikuje se jer ga je lakše primijetiti kod djece u njihovom načinu ponašanja u školi, na satu ili kod kuće dok obnašaju svoje dnevne obveze ili pišu zadaće i slično.

Kako se liječi ADHD kod djece i odraslih

Ako se ADHD kod djece i odraslih ne počne liječiti na vrijeme, osoba koja boluje od poremećaja sklonija je razvijanju raznih drugih poremećaja ponašanja, anksioznosti, poremećajima spavanja, depresiji, bipolarnom poremećaju i poremećaju koncentracije. Nakon dijagnosticiranja ovog poremećaja možete se sa svojim liječnikom ili pedijatrom svog djeteta posavjetovati oko daljnjeg liječenja.

ADHD kod djece i odraslih može se svjesno staviti od kontrolu ako je osoba prisutna u trenutku u kojem se nalazi i ako pokušava usmjeriti svoj fokus pravilno. Ovaj se poremećaj može liječiti i sa stimulativnim lijekovima koji aktivno kontroliraju samo stanje, ali i njegovo pogoršanje.

Kod liječenja je bitna i bihevioralna terapija pomoću koje je lakše nositi se sa stresom, držati fokus i koncentraciju, održati socijalne vještine, obnašati sve obveze, ostvariti organizaciju svakodnevice i slično. To su sitnice na kojima je potrebno raditi svakodnevno ako imate ovaj poremećaj kaka bi se vaše stanje generalno poboljšalo, zasigurno ćete uvidjeti napredak i poboljšanje.


Tagovi: