Značenje i porijeklo prezimena VAČIĆ

Imena i Prezimena

Značenje prezimena Vačić: Odakle potječe?

Značenje i porijeklo prezimena VAČIĆ: Odakle potječe?

Prezime Vačić jedno je od brojnih prezimena koja se nalaze u Hrvatskoj, a ima svoje korijene u srednjovjekovnoj povijesti. Prezime Vačić pripada skupini prezimena koja su nastala od osobnih imena, a u ovom slučaju od imena Vačo.

Prema jednoj teoriji, prezime Vačić potječe od imena Vačo koje je bilo uobičajeno ime u srednjovjekovnoj Hrvatskoj.

Vačo je bilo skraćeno ime koje se koristilo za imena poput Vasilije, Vasilija, Vasiljka, Vasiljke, Vasiljka, Vasiljkića, Vasiljkaša i drugih sličnih imena.

Prema drugoj teoriji, prezime Vačić potječe od imena Vača, koje je također bilo uobičajeno u srednjovjekovnoj Hrvatskoj. Ime Vača bilo je skraćeno ime za imena poput Vasilije, Vasilija, Vasiljka, Vasiljke, Vasiljka, Vasiljkića, Vasiljkaša i drugih sličnih imena.

Prezime Vačić se prvi put spominje u dokumentima iz 15.

stoljeća, a najviše ga ima u sjevernoj Hrvatskoj, posebno u Koprivničko-križevačkoj županiji. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi oko 1300 osoba s prezimenom Vačić.

S obzirom na to da je prezime Vačić nastalo od osobnog imena, značenje prezimena je isto kao i značenje imena Vačo ili Vača. Naime, značenje imena Vačo ili Vača nije poznato, ali pretpostavlja se da je riječ o imenu koje je nastalo od neke riječi iz staroslavenskog jezika.

U svakom slučaju, prezime Vačić ima dugu povijest i svoje korijene u srednjovjekovnoj Hrvatskoj. Danas se prezime Vačić može pronaći u cijeloj Hrvatskoj, ali najviše ga ima u sjevernoj Hrvatskoj.