Značenje i porijeklo prezimena PATARAN

Značenje i porijeklo prezimena PATARAN

Prezime PATARAN ima zanimljivo porijeklo i značenje koje seže duboko u povijest. Prezime PATARAN potječe iz Francuske, a ime PATARAN dolazi od francuske riječi "patar", što znači "bogumil". Bogumili su bili kršćanska sektu koja se razvila u 10. stoljeću u Bugarskoj i koja se proširila po cijeloj Europi. Bogumili su se protivili crkvenoj hijerarhiji i vjerovali su u dualizam - postojanje dviju suprotnih sila, dobra i zla.

Prezime PATARAN prvi put se spominje u Francuskoj u 13. stoljeću. Prezime PATARAN bilo je vrlo često u regiji Languedoc, koja je bila središte bogumilske sekte. Prezime se kasnije proširilo po cijeloj Francuskoj i drugim europskim zemljama.U Hrvatskoj su se prezimena PATARAN počela pojavljivati u 18. stoljeću.

Prezime se prvo pojavilo u Dalmaciji, a kasnije se proširilo po cijeloj Hrvatskoj. Danas je prezime PATARAN relativno rijetko u Hrvatskoj, ali i dalje se može naći u nekim dijelovima zemlje.Zanimljivo je da se prezime PATARAN pojavljuje i u drugim dijelovima svijeta, kao što su SAD, Kanada i Brazil. Prezime se najčešće pojavljuje u obliku PATERON ili PATRON, ali i dalje zadržava svoje bogumilske korijene.Ukratko, prezime PATARAN ima zanimljivo porijeklo koje seže duboko u povijest.

Ime dolazi od francuske riječi "patar", što znači "bogumil". Prezime se prvi put pojavilo u Francuskoj u 13. stoljeću, a kasnije se proširilo po cijeloj Europi. U Hrvatskoj se prezime počelo pojavljivati u 18. stoljeću i danas je relativno rijetko. Prezime se pojavljuje i u drugim dijelovima svijeta, ali i dalje zadržava svoje bogumilske korijene.