Značenje i porijeklo prezimena MRNJAVČIĆ

Značenje i porijeklo prezimena MRNJAVČIĆ

Prezime MRNJAVČIĆ jedno je od rijetkih prezimena u Hrvatskoj koje se sastoji od čak devet slova. Ovo prezime nalazi se uglavnom u Dalmaciji, a prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi 187 osoba s ovim prezimenom.Porijeklo prezimena MRNJAVČIĆ nije sasvim jasno, ali prema nekim teorijama, potječe od imena Marnjavec, koje je bilo u upotrebi u 14. stoljeću.

Marnjavec je bio nadimak za osobu koja je bila mrzovoljna ili koja je često prigovarala. Kasnije se ovaj nadimak pretvorio u prezime MRNJAVČIĆ.Druga teorija govori da prezime potječe od imena Marjan, koje je bilo često ime u Dalmaciji u srednjem vijeku. Prezime MRNJAVČIĆ nastalo je od nadimka Marjanovčić, odnosno Marjanović, koji se kasnije promijenio u MRNJAVČIĆ.Prema još jednoj teoriji, prezime MRNJAVČIĆ potječe od riječi mrnjau, što je dijalektalni naziv za mačku. U nekim dijelovima Dalmacije, ovaj nadimak se koristio za osobu koja je bila lukava i snalažljiva, pa se tako i prezime MRNJAVČIĆ može povezati s tim karakteristikama.U svakom slučaju, prezime MRNJAVČIĆ ima zanimljivo porijeklo i može se tumačiti na različite načine. Bez obzira na to, nositelji ovog prezimena mogu biti ponosni na svoje ime i njegovu povijest.