Značenje i porijeklo prezimena MRNJAUS

Značenje i porijeklo prezimena MRNJAUS: Povezanost s područjem Slavonije i Mađarske

Prezime MRNJAUS spada u skupinu rijetkih prezimena u Hrvatskoj. Prema podacima iz 2019.

godine, u Hrvatskoj živi tek nešto više od 20 osoba s ovim prezimenom.Prezime MRNJAUS ima zanimljivo porijeklo i povezanost s područjem Slavonije i Mađarske. Pretpostavlja se da je prezime nastalo od riječi "mrnjav", što na mađarskom jeziku znači "mali".

Tako se pretpostavlja da je prezime MRNJAUS nastalo kao nadimak za nekoga tko je bio niskog rasta.Prezime MRNJAUS se prvi put spominje u dokumentima iz 18. stoljeća u Slavoniji, a kasnije se proširilo i na područje Baranje i Međimurja.

Prezime se najčešće javlja u obliku MRNJAUS, ali se može pojaviti i u obliku MRNJOUS ili MRNJEUS.Interesantno je da se prezime MRNJAUS može pronaći i u Mađarskoj, što ukazuje na povezanost ovog prezimena s područjem Mađarske. Pretpostavlja se da su se neki nositelji prezimena MRNJAUS doselili u Hrvatsku iz Mađarske, a da su se drugi doselili u Mađarsku iz Hrvatske.Uz to, postoje i neke teorije koje govore o mogućoj vezi prezimena MRNJAUS s riječju "mrnjau", koja se koristi u slavonskom dijalektu za označavanje nečega što je maleno ili sitno. Međutim, ova teorija nije potvrđena.S obzirom na rijetkost prezimena MRNJAUS, može se zaključiti da se radi o prezimenu koje je specifično za određeno područje i koje ima zanimljivo porijeklo. Povezanost ovog prezimena s područjem Slavonije i Mađarske ukazuje na bogatu povijest ovog dijela Europe i na kulturne veze koje su se stvarale tijekom stoljeća.