Značenje i porijeklo prezimena MATANOV

Značenje i porijeklo prezimena MATANOV

Prezime MATANOV jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, te se često može pronaći u različitim dijelovima zemlje. Prezime MATANOV nastalo je od muškog imena Matan, koje se sastoji od dvije hebrejske riječi - "matan" što znači "dar" i "Jahve" što znači "bog". Kao takvo, ime Matan ima pozitivno značenje, a koristilo se u Starom zavjetu.Prezime MATANOV nastalo je od imena Matan, te se prvi put spominje u 18. stoljeću u Dalmaciji.

Pretpostavlja se da su nositelji ovog prezimena živjeli u obalnom području Dalmacije, te su se bavili ribarstvom i pomorstvom. Danas se prezime MATANOV može pronaći diljem Hrvatske, a najveći broj nositelja ovog prezimena živi u Dalmaciji, Zagrebu i okolici te u Slavoniji.U Hrvatskoj se prezime MATANOV uglavnom piše na taj način, iako postoje i varijante kao što su Matanović, Matančević, Matančić i slično. Prezime MATANOV može se naći i u drugim zemljama, kao što su Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Slovenija, gdje se također piše na sličan način.U zaključku, prezime MATANOV nastalo je od imena Matan koje se sastoji od hebrejskih riječi "matan" i "Jahve". Pretpostavlja se da su nositelji ovog prezimena bili ribari i pomorci koji su živjeli u obalnom području Dalmacije. Danas se prezime MATANOV može pronaći diljem Hrvatske i u drugim zemljama te se uglavnom piše na taj način.