Značenje i porijeklo prezimena LEBAN

Značenje prezimena LEBAN: Odakle potječe?

Prezime LEBAN je u Hrvatskoj rasprostranjeno uglavnom na području Dalmacije, a prema nekim izvorima ima korijene u Sloveniji. Postoje različite teorije o porijeklu ovog prezimena, no nijedna nije sasvim sigurna.

Jedna od teorija govori da prezime LEBAN potječe od imena Libanije koje je u rimsko doba bilo uobičajeno na ovom području. Libanije se kao ime pojavljuje i u kršćanskim kalendarima kao ime mučenika koji je stradao za vrijeme rimske vladavine. Kasnije se ime skratilo u oblik Liban, a zatim se pretvorilo u prezime LEBAN.

Druga teorija kaže kako prezime LEBAN potječe od slovenske riječi "leben", što znači kruh. Kruh je u prošlosti imao veliko značenje za ljude koji su živjeli na ovom području, stoga je moguće da se prezime LEBAN veže uz to zanimanje.

Postoji i treća teorija koja kaže da prezime LEBAN potječe od turske riječi "leb" što znači hljeb, odnosno kruh. Prema ovoj teoriji, prezime LEBAN nastalo je na području gdje su se u prošlosti susretale turske i hrvatske kulture.Unatoč različitim teorijama o porijeklu prezimena LEBAN, jedno je sigurno – ime je stoljećima prisutno u ovom dijelu svijeta i ima značajnu povijesnu i kulturnu važnost. Danas mnogi nositelji ovog prezimena ponosni su na svoje porijeklo i svojim radom i djelovanjem doprinose očuvanju i promicanju tradicije i običaja svog kraja.