Značenje i porijeklo prezimena KRIŽEVIĆ

Značenje i porijeklo prezimena KRIŽEVIĆ

Prezime KRIŽEVIĆ je jedno od najčešćih prezimena u Hrvatskoj. Ovo prezime ima svoje korijene u srednjovjekovnoj Hrvatskoj te se smatra jednim od najstarijih hrvatskih prezimena.Prezime KRIŽEVIĆ potječe od imena Križan, koje je izvedeno od riječi "križ", što znači simbol kršćanstva. Prezime Križan je bilo vrlo rašireno u srednjovjekovnoj Hrvatskoj, a kasnije se razvilo u prezime KRIŽEVIĆ.Prezime KRIŽEVIĆ ima nekoliko varijanti, kao što su Križanović, Križarić i Križanec.

Sva ova prezimena potječu od istog korijena, a razlikuju se samo po sufiksu koji se dodaje na ime Križan.Prezime KRIŽEVIĆ se najčešće nalazi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, posebno u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ovo područje je bilo naseljeno već u srednjem vijeku, kada je i nastalo prezime KRIŽEVIĆ.Zanimljivo je da se prezime KRIŽEVIĆ nalazi i u drugim zemljama, kao što su Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina te Crna Gora. Ovo prezime je najčešće u Hrvatskoj, ali se može pronaći i u drugim dijelovima bivše Jugoslavije.Ukratko, prezime KRIŽEVIĆ ima svoje korijene u srednjovjekovnoj Hrvatskoj te se smatra jednim od najstarijih hrvatskih prezimena. Ovo prezime potječe od imena Križan, koje je izvedeno od riječi "križ", što znači simbol kršćanstva. Prezime KRIŽEVIĆ se najčešće nalazi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, ali se može pronaći i u drugim dijelovima bivše Jugoslavije.