Značenje i porijeklo prezimena KAVA

KAVA kao prezime: značenje i porijeklo

Prezime KAVA je relativno često prezime koje se susreće u različitim dijelovima Hrvatske. Nastalo je od riječi "kava", koja u hrvatskom jeziku označava napitak od prženih i mljevenih zrna kave. Pretpostavlja se da su nositelji ovog prezimena bili povezani s proizvodnjom ili prodajom kave, ili su jednostavno bili ljubitelji ovog popularnog napitka.Porijeklo prezimena KAVA nije sasvim jasno, ali se pretpostavlja da potječe iz Dalmacije. Prezime se prvi put spominje u 17.

stoljeću u zapisima iz Splita, a zatim se proširilo na ostale dijelove Hrvatske. Prema nekim teorijama, prezime KAVA može imati i tursko porijeklo, jer se ime Kava pojavljuje u turskim dokumentima iz 16. stoljeća.Prezime KAVA danas nose ljudi različitih zanimanja i društvenog statusa. U Hrvatskoj postoji nekoliko poznatih osoba s ovim prezimenom, među kojima su glumac Goran Kovačević Kavran, slikar Zdravko Kavran i poduzetnik Saša Kovačević Kava.Unatoč tome što je prezime KAVA relativno često, nositelji ovog prezimena su ipak malobrojni u usporedbi s drugim prezimenima u Hrvatskoj. Ipak, zanimljivo je istaknuti da je kava kao napitak danas jedan od najpopularnijih pića u svijetu, pa se i prezime KAVA može smatrati važnim dijelom hrvatske kulturne i gastro baštine.