Značenje i porijeklo prezimena JURIĆ ĆIVRO

Značenje i porijeklo prezimena JURIĆ ĆIVRO:

Prezime JURIĆ ĆIVRO jedno je od najčešćih prezimena u Hrvatskoj, a ujedno i jedno od najstarijih. Ovo prezime sastoji se od dva dijela – JURIĆ i ĆIVRO, a svaki od njih ima svoje značenje i porijeklo.Prezime JURIĆ potječe od imena Jure, koje je skraćenica od imena Juraj. Ime Juraj potječe od latinskog imena Georgius, koje znači "zemljoradnik" ili "ratnik". Prezime JURIĆ, dakle, označava potomstvo osobe koja se zvala Jure, a koja je najvjerojatnije bila zemljoradnik ili ratnik.Drugi dio prezimena – ĆIVRO – ima nešto nejasnije porijeklo. Prema nekim izvorima, riječ ĆIVRO može biti izvedena iz turske riječi "çevirme", što znači "okretati" ili "prevrtati".

Prema drugim teorijama, riječ ĆIVRO može potjecati od latinske riječi "cybros", što znači "ribar".Prezime JURIĆ ĆIVRO prvi se put spominje u 14. stoljeću, a najviše ga ima u Dalmaciji, posebno u okolici Splita. Prema nekim izvorima, prezime JURIĆ ĆIVRO može biti povezano s poviješću grada Splita i ribarstvom. Naime, u srednjem vijeku, ribarstvo je bilo jedna od najvažnijih gospodarskih grana u Splitu, pa je moguće da su se neki od stanovnika grada odlučili nazvati po zanimanju svojih predaka.U svakom slučaju, prezime JURIĆ ĆIVRO danas je rasprostranjeno diljem Hrvatske i ima mnogo nositelja koji su ostavili traga u različitim područjima života – od sporta i kulture do znanosti i politike.