Značenje i porijeklo prezimena FUŠTAR

Imena i Prezimena

Značenje prezimena FUŠTAR: Odakle potječe?

Prezime FUŠTAR je jedno od rijetkih prezimena koje se vrlo rijetko javlja u Hrvatskoj. Prezime FUŠTAR potječe od zanimanja, a to je zanimanje poštara. Riječ “fuštar” označava osobu koja je zadužena za dostavu pošte. Pretpostavlja se da je ovo prezime nastalo u 19. stoljeću, kada je postojala potreba za razvojem poštanskog sustava u Hrvatskoj.

Zanimanje poštara je bilo vrlo važno u tom razdoblju jer je omogućavalo brzu i sigurnu dostavu pošte.

Prezime FUŠTAR se najčešće javlja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, posebice u Krapinsko-zagorskoj županiji. Međutim, postoje i neke rijetke obitelji s ovim prezimenom u drugim dijelovima Hrvatske.

Zanimljivo je napomenuti da postoji jedan sličan oblik prezimena, a to je prezime FUŠT. Prezime FUŠT označava osobu koja je bila zadužena za izradu košara od vrbovog pruća. Ovo prezime se javlja u Sloveniji, ali i u Hrvatskoj.

Ukratko, prezime FUŠTAR potječe od zanimanja poštara i pojavljuje se u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a rijetko se javlja u drugim dijelovima zemlje.