Značenje i porijeklo prezimena DROČIĆ

Značenje i porijeklo prezimena DROČIĆ:

Prezime Dročić zvuči pomalo neobično i rijetko se čuje u Hrvatskoj. Porijeklo prezimena vodi nas u Dalmaciju, točnije u zaleđe Šibenika. Prezime Dročić potječe od imena Droča, koje je uobičajeno ime u dalmatinskom zaleđu.

Ime Droča dolazi od imena Androča, koje se sastoji od imena Andrija i sufiksa -oča, što upućuje na to da se radi o sinu nekog Andrije.Prezime Dročić je nastalo dodavanjem sufiksa -ić, što je čest sufiks u prezimenima u ovom dijelu Hrvatske. Sufiks -ić znači da je riječ o nečijem potomku ili pripadniku neke obitelji.

Prezimena s ovim sufiksom većinom su se razvijala u ruralnim područjima, gdje su se prezimena najčešće prenosila s oca na sina.Prema statistikama, u Hrvatskoj živi manje od 100 osoba s prezimenom Dročić. Najveći broj osoba s ovim prezimenom živi u Zagrebu te u okolici Šibenika. Uz to, Dročić je prezime koje se može naći i u Bosni i Hercegovini te u Srbiji.Prezime Dročić može imati različita značenja u različitim dijelovima Hrvatske.

U Dalmaciji, Dročić se povezuje s imenom Droča te se može pretpostaviti da se radi o potomcima nekog Andrije. U drugim dijelovima Hrvatske, Dročić se povezuje s riječju dročiti, što znači čupkati, kidati, trgati. Međutim, nije sigurno da ovo značenje ima veze s porijeklom prezimena.U svakom slučaju, prezime Dročić je rijetko i zanimljivo prezime koje ima svoje korijene u Dalmaciji. Interesantno je kako se prezimena razvijaju i zadržavaju svoju specifičnost i priču kroz generacije.