Značenje i porijeklo prezimena CVITEŠIĆ

Značenje prezimena CVITEŠIĆ: Odakle potječe ime?

Prezime Cvitešić jedno je od mnogih hrvatskih prezimena koje ima svoje korijene u prirodi. Naime, Cvitešić dolazi od riječi "cvit" što znači cvijet, a dodatak "-ić" ukazuje na pripadnost nekoj obitelji. Stoga se može pretpostaviti da je neki od predaka nositelja ovog prezimena bio povezan s cvijećem, bilo kao uzgajivač, prodavač ili na neki drugi način.Prezime Cvitešić relativno je rijetko u Hrvatskoj, a najveći broj nositelja nalazi se u Dalmaciji, posebice u okolici Šibenika i Zadra. Prema jednoj teoriji, prezime potječe iz 16.

stoljeća kada je jedan od predaka, koji se bavio uzgojem cvijeća, dobio nadimak Cviteša. Taj nadimak kasnije se pretvorio u prezime koje se prenijelo na njegove potomke.Postoji i druga teorija koja tvrdi da prezime Cvitešić potječe od prezimena Cvitković, koje se često skraćivalo u Cvitešić. U tom slučaju, prezime bi moglo imati korijene u nekom od imena koja su u sebi sadržavala riječ "cvit", poput Cvitana, Cvitimira ili Cvitanače.U svakom slučaju, prezime Cvitešić ima svoje korijene u prirodi i povezano je s cvijećem. Iako nije među najčešćim prezimenima u Hrvatskoj, nositelji ovog prezimena mogu biti ponosni na svoje porijeklo i povezanost s prirodom.